Procedure : 2015/2708(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000090/2015

Indgivne tekster :

O-000090/2015 (B8-0751/2015)

Forhandlinger :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 24k
16. juli 2015
O-000090/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000090/2015
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Thomas Händel, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 Om: Usikre ansættelsesforhold
 Besvarelse på plenarmøde 

I sin beslutning af 22. oktober 2014 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 opfordrede Europa-Parlamentet medlemsstaterne til at sikre, at personer, som er ansat i midlertidige job eller deltidsjob, eller som er selvstændige, er omfattet af et sæt grundlæggende rettigheder og har tilstrækkelig social beskyttelse.

I en anden beslutning af 17. juli 2014 om ungdomsbeskæftigelse opfordrede det indtrængende medlemsstaterne til at kæde ungdomsbeskæftigelsespolitikker sammen med varige arbejdskontrakter af god kvalitet med henblik på at håndtere øget strukturel usikkerhed og underbeskæftigelse.

I sine konklusioner vedrørende ungdomsbeskæftigelse 2011-2014 anerkendte Rådet, at usikre ansættelsesforhold repræsenterer en af de største hindringer for selvstændighed og overgangen til voksenlivet for unge mennesker, og at det skaber mere og mere ulighed mellem generationerne.

1. Kan Rådet gøre rede for den fremgang, der er gjort i medlemsstaterne med hensyn til at bekæmpe usikre ansættelsesforhold?

2. Hvorledes sikrer medlemsstaterne sig, at deres bestræbelser på at tackle ungdomsarbejdsløsheden ikke fører til, at de unge i stigende grad oplever usikre ansættelsesforhold?

3. Hvorledes vil Rådet fremme koordineringen af medlemsstaternes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 153, stk. 2, litra a), i TEUF, med henblik på at bekæmpe usikre ansættelsesforhold? I hvilket omfang kan ILO´s dagsorden for anstændigt arbejde og dens integrerede landeprogrammer for anstændigt arbejde støtte denne koordinering?

4. Kan Rådet indikere, hvornår de ovennævnte anliggender vil blive sat på dets dagsorden?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik