Διαδικασία : 2015/2708(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000091/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000091/2015 (B8-0752/2015)

Συζήτηση :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 27k
16 Ιουλίου 2015
O-000091/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000091/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα: Επισφαλής απασχόληση
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία συνθηκών για να μπορούν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Στην Τριμηνιαία επισκόπηση του Μαρτίου 2015 για την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην EE, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η αύξηση του αριθμού συμβάσεων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης είχε υπερβεί την αύξηση της προσωρινής και μερικής απασχόλησης για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Εντούτοις, αναγνώρισε επίσης ότι η φτώχεια στην εργασία παραμένει. Για το 50% του συνόλου των αναζητούντων εργασία, η εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να τους απαλλάξει από την φτώχεια και δεν αυξάνει την παραγωγικότητα.

1. Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις των επισφαλών μορφών απασχόλησης που προκύπτουν από διάφορες συμβάσεις εργασίας;

2. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι εργασιακές οδηγίες της ΕΕ που σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα (οδηγία 97/81/EΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης, οδηγία 99/70/ΕΚ για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οδηγία 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης);

3. Ποια νέα μέτρα και ποιες νέες πολιτικές, εάν υπάρχουν, σχεδιάζει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης, όπως των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, της πλαστής (ψεύτικης) αυτοαπασχόλησης, της εργασίας υπεργολαβίας, της εξωτερικής ανάθεσης εργασίας και της αδήλωτης, άτυπης και παράτυπης εργασίας και ποιοι τομείς και ποιες κατηγορίες εργαζομένων πλήττονται περισσότερο;

4. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση (άρθρο 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης); Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στον τομέα αυτόν;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου