Procedură : 2015/2708(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000091/2015

Texte depuse :

O-000091/2015 (B8-0752/2015)

Dezbateri :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 183kWORD 27k
16 iulie 2015
O-000091/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000091/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 Subiect: Locuri de muncă precare
 Răspuns în plen 

Parlamentul European a solicitat UE să sprijine statele membre la realizarea reformelor structurale necesare, la creșterea flexibilității pieții muncii și la asigurarea condițiilor necesare pentru crearea de locuri de muncă de către întreprinderi. În Buletinul trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială din UE din martie 2015, Comisia a recunoscut că, pentru al treilea trimestru consecutiv, creșterea numărului contractelor de muncă permanente și cu normă întreagă a depășit creșterea numărului de locuri de muncă temporare și pe fracțiune de normă. Cu toate acestea, a recunoscut și faptul că persistă sărăcia persoanelor încadrate în muncă. Pentru 50 % dintre toate personalele care caută un loc de muncă, găsirea unui loc de muncă nu este suficientă pentru a le scoate din situația de sărăcie și nu conduce la o creștere a productivității.

1. Poate Comisia să prezinte în mod detaliat situația actuală a formelor precare de muncă care pot decurge din diverse tipuri de contracte de muncă, precum și tendințele acestora?

2. În ce măsură au pus statele membre în aplicare, din perspectiva acestor aspecte specifice, directivele UE privind munca (Directiva 97/81/CE privind munca pe fracțiune de normă, Directiva 99/70/CE privind contractele cu durată determinată și Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară)?

3. Are Comisia în vedere noi măsuri și politici, și dacă da, care sunt acestea, pentru combaterea condițiilor de muncă precare, precum contractele cu zero ore de lucru, autoangajările fictive, munca subcontractată sau externalizată și munca nedeclarată, neoficială și ocazională? Care sunt sectoarele și categoriile de lucrători cel mai puternic afectate?

4. Ținând seama de principiul subsidiarității, cum va încuraja Comisia cooperarea între statele membre pentru îndeplinirea obiectivelor de ocupare a forței de muncă ale Strategiei Europa 2020 (articolul 156 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)? Care ar putea fi rolul întreprinderilor și al partenerilor sociali, la nivel național și al UE, în acest domeniu?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate