Процедура : 2015/2801(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000096/2015

Внесени текстове :

O-000096/2015 (B8-0757/2015)

Разисквания :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 189kWORD 26k
9 септември 2015 г.
O-000096/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000096/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария
 Отговор по време на пленарно заседание 

Срутването на хвостохранилище в Унгария на 4 октомври 2010 г. доведе до изтичането на почти един милион кубични метра високо алкален червен шлам. Той заля няколко села, в резултат на което загинаха десет души, около 150 бяха ранени, а обширни площи бяха замърсени, включително четири обекта от „Натура 2000“. Аварията разкри лошо прилагане на правото на ЕС, слабости при проверките и пропуски в съответното законодателство на ЕС.

Подобни обекти съществуват в няколко държави членки, както под формата на тежко историческо наследство, така и в резултат на текущи дейности. Червеният шлам е отпадък, получен от промишленото производство на алуминий, и е един от най-големите проблеми, свързани с обезвреждането на отпадъци, в добивната промишленост.

Какви поуки са извлечени от тази авария? Какви действия възнамерява да предприеме Съветът за предотвратяване на такива аварии и за прекратяване на замърсяването от миннодобивните дейности в бъдеще? По какъв начин Съветът възнамерява да улесни пълното прилагане на цялото законодателство на ЕС в тази област в държавите членки? Би ли подкрепил Съветът приемането на адекватни финансови механизми на равнището на ЕС за по-успешно ограничаване на щетите след бедствие?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност