Procedure : 2015/2801(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000096/2015

Ingediende teksten :

O-000096/2015 (B8-0757/2015)

Debatten :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 24k
9 september 2015
O-000096/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000096/2015
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije
 Antwoord plenaire 

Op 4 oktober 2010 spoelde als gevolg van een dambreuk in een slibreservoir in Hongarije bijna een miljoen m3 sterk alkalische rode modder weg. Door de modderstroom raakten meerdere dorpen overstroomd; tien mensen kwamen om het leven, bijna 150 raakten er gewond en enorme gebieden werden verontreinigd, waaronder vier Natura 2000-zones. Het ongeval wierp een schel licht op de slechte uitvoering van EU-wetten, de tekortkomingen bij inspecties en de hiaten in de relevante EU-wetgeving.

In diverse lidstaten bestaan er soortgelijke locaties, enerzijds als lastige historische erfenis en anderzijds als gevolg van lopende bedrijfsactiviteiten. Rode modder is afval dat ontstaat bij de industriële productie van aluminium, en de verwijdering ervan vormt een van de grootste problemen in de mijnbouw.

Welke lering is er uit het ongeval getrokken? Welke maatregelen is de Raad van plan te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen en in de toekomst een einde te maken aan de verontreiniging als gevolg van mijnbouwactiviteiten? Hoe wil de Raad de volledige toepassing van alle relevante EU-wetgeving in de lidstaten faciliteren? Is de Raad er voorstander van dat er op EU-niveau adequate financiële regelingen worden vastgesteld, zodat de schade na een ramp beter kan worden beperkt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid