Postup : 2015/2801(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000097/2015

Předložené texty :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 26k
9. září 2015
O-000097/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000097/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 4. října 2010 uniklo při poruše odkalovací nádrže v Maďarsku téměř milion metrů krychlových vysoce alkalického červeného kalu. Několik vesnic bylo zaplaveno, deset osob přišlo o život, téměř 150 jich bylo zraněno a došlo k zamoření rozsáhlého území včetně čtyř oblastí sítě NATURA 2000. Nehoda odhalila špatné provádění právních předpisů EU, nedostatky v inspekcích a mezery v příslušných právních předpisech EU.

Podobná zařízení se nacházejí v několika členských státech a jsou buď tíživým historickým dědictvím nebo výsledkem probíhajících činností. Červený kal je odpad, který vzniká při průmyslové výrobě hliníku, a jeho likvidace představuje jeden z největších problémů v těžebním průmyslu.

Jak jsme se z této nehody poučili? Jaké kroky plánuje Komise učinit, aby bylo možno takovýmto nehodám v budoucnu předejít a aby bylo zabráněno znečišťování způsobenému těžbou? Jak zamýšlí Komise zajistit plné provádění všech příslušných právních předpisů EU v členských státech? Byla by Komise ochotna navrhnout odpovídající finanční mechanismy na úrovni EU za účelem lepšího omezení škod po katastrofách? Plánuje Komise klást větší důraz na výzkum a vývoj v oblasti prevence vzniku nebezpečného odpadu a zacházení s ním?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí