Procedure : 2015/2801(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000097/2015

Indgivne tekster :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Forhandlinger :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 25k
9. september 2015
O-000097/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000097/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 4. oktober 2010 resulterede sammenbruddet af et vandreservoir i Ungarn i udslip af næsten en million kubikmeter meget basisk rødt slam. Det oversvømmede flere landsbyer, dræbte ti mennesker, sårede næste 150 og forurenede store landområder, herunder fire Natura 2000-områder. Ulykken satte fokus på dårlig gennemførelse af EU-lovgivningen, manglende inspektion og huller i EU-lovgivningen.

Der findes lignende reservoirer i flere medlemsstater, både som en tung historisk arv og som følge af igangværende virksomhed. Rødt slam er affald fra industriel fremstilling af aluminium og udgør et af de største bortskaffelsesproblemer inden for udvindingsindustrien.

Hvad har vi lært af ulykken? Hvad agter Kommissionen at foretage for at forhindre sådanne ulykker og standse forureningen i forbindelse med minedrift i fremtiden? Hvordan agter Kommissionen at sikre en fuldstændig overholdelse af al relevant EU-lovgivning i medlemsstaterne? Vil Kommissionen overveje at foreslå finansielle støttemekanismer på EU-plan for at styrke indsatsen for at begrænse skaderne efter en ulykke? Agter Kommissionen at fremme forskning og udvikling inden for forebyggelse og behandling af farligt affald?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik