Διαδικασία : 2015/2801(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000097/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Συζήτηση :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 188kWORD 26k
9 Σεπτεμβρίου 2015
O-000097/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000097/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 4 Οκτωβρίου 2010, η κατάρρευση μιας δεξαμενής αποβλήτων στην Ουγγαρία προκάλεσε τη διαρροή περίπου ενός εκατομμυρίου κυβικών μέτρων εξαιρετικά αλκαλικής ερυθράς ιλύος. Πλημμύρισε αρκετά χωριά, προκάλεσε τον θάνατο 10 ατόμων, τον τραυματισμό περίπου 150 και ρύπανε τεράστιες εκστάσεις γης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τοποθεσιών του δικτύου NATURA 2000. Το ατύχημα υπογράμμισε την κακή εφαρμογή των νόμων της ΕΕ, τις ελλείψεις στις επιθεωρήσεις, καθώς και την ύπαρξη κενών στην σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Παρεμφερείς εγκαταστάσεις υφίστανται σε πολλά κράτη μέλη, τόσο ως μια επιβαρυντική ιστορική κληρονομιά, όσο και ως αποτέλεσμα τρεχουσών δραστηριοτήτων. Η ερυθρά ιλύς είναι ένα απόβλητο το οποίο δημιουργείται από την βιομηχανική παραγωγή του αλουμινίου και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων στην εξορυκτική βιομηχανία.

Ποια είναι τα διδάγματα που προέκυψαν από το ατύχημα; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να εμποδίσει παρόμοια ατυχήματα και να εξαλείψει την ρύπανση από τις εξορυκτικές δραστηριότητες στο μέλλον; Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διευκολύνει την πλήρη εφαρμογή όλης της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη; Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει επαρκείς οικονομικούς μηχανισμούς σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να περιορισθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι ζημιές που προκαλούνται συνεπεία των καταστροφών; Προτίθεται η Επιτροπή να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της πρόληψης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου