Procedure : 2015/2801(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000097/2015

Ingediende teksten :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Debatten :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 24k
9 september 2015
O-000097/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000097/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije
 Antwoord plenaire 

Op 4 oktober 2010 spoelde als gevolg van een dambreuk in een slibreservoir in Hongarije bijna een miljoen m3 sterk alkalische rode modder weg. Door de modderstroom raakten meerdere dorpen overstroomd; tien mensen kwamen om het leven, bijna 150 raakten er gewond en enorme gebieden werden verontreinigd, waaronder vier Natura 2000-zones. Het ongeval wierp een schel licht op de slechte uitvoering van EU-wetten, de tekortkomingen bij inspecties en de hiaten in de relevante EU-wetgeving.

In diverse lidstaten bestaan er soortgelijke locaties, enerzijds als lastige historische erfenis en anderzijds als gevolg van lopende bedrijfsactiviteiten. Rode modder is afval dat ontstaat bij de industriële productie van aluminium, en de verwijdering ervan vormt een van de grootste problemen in de mijnbouw.

Welke lering is er uit het ongeval getrokken? Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen en in de toekomst een einde te maken aan de verontreiniging als gevolg van mijnbouwactiviteiten? Hoe wil de Commissie waarborgen dat alle relevante EU-wetgeving in de lidstaten volledig wordt toegepast? Is de Commissie bereid na te denken over een voorstel voor adequate financiële regelingen op EU-niveau, zodat de schade na een ramp beter kan worden beperkt? Is de Commissie van plan meer werk te maken van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van preventie en behandeling van gevaarlijk afval?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid