Procedura : 2015/2801(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000097/2015

Teksty złożone :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Debaty :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 27k
9 września 2015
O-000097/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000097/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 4 października 2010 r. na Węgrzech pęknięcie zbiornika na odpady spowodowało wypłynięcie prawie miliona metrów sześciennych wysoce zasadowego czerwonego szlamu. Zalał on kilka wsi, zabił 10 osób, ranił prawie 150 i zanieczyścił szerokie połacie ziemi, w tym cztery obszary Natura 2000. Wypadek uwidocznił niedostateczne wdrożenie prawa UE, braki w inspekcjach i luki w odnośnym prawodawstwie UE.

Podobne obiekty istnieją w innych państwach członkowskich i są albo uciążliwym dziedzictwem historycznym, albo wynikiem prowadzonej obecnie działalności. Czerwony szlam jest odpadem powstającym przy przemysłowej produkcji aluminium i stanowi jeden z najpoważniejszych problemów związanych z usuwaniem odpadów w przemyśle wydobywczym.

Jakie wnioski wyciągnięto z tego wypadku? Jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby w przyszłości zapobiegać takim wypadkom i usuwać zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu wydobywczego? Jak Komisja zamierza zapewnić pełne wdrożenie wszystkich odnośnych przepisów prawa unijnego w państwach członkowskich? Czy Komisja rozważa możliwość przedstawienia propozycji utworzenia odpowiednich mechanizmów finansowych na szczeblu UE, aby ograniczyć szkody powodowane katastrofami? Czy Komisja zamierza wzmocnić badania i rozwój w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzania?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności