Postup : 2015/2801(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000097/2015

Predkladané texty :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 26k
9. septembra 2015
O-000097/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000097/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku
 Odpoveď v pléne 

Pretrhnutím hrádze s odpadom v Maďarsku 4. októbra 2010 sa uvoľnil takmer milión metrov kubických vysoko alkalického červeného kalu. Ten zaplavil niekoľko dedín, pričom desať ľudí zahynulo, takmer 150 sa zranilo a došlo k znečisteniu rozsiahlych pozemkov vrátane štyroch lokalít sústavy Natura 2000. Prostredníctvom tejto havárie sa poukázalo na nedostatočné vykonávanie práva EÚ, nedostatky v inšpekciách a medzery v príslušných právnych predpisoch EÚ.

Podobné lokality sa nachádzajú vo viacerých členských štátoch a sú ťaživým historickým dedičstvom, ako aj výsledkom prebiehajúcich činností. Červený kal je odpad, ktorý vzniká pri priemyselnej výrobe hliníka, a predstavuje jeden z najväčších problémov, ktoré sa vyskytujú pri nakladaní s odpadom v ťažobnom priemysle.

Aké ponaučenie vyplynulo z tejto havárie? Aké opatrenia plánuje Komisia prijať, aby sa v budúcnosti predišlo takýmto haváriám a aby sa vylúčilo znečistenie vznikajúce pri banských činnostiach? Ako mieni Komisia zabezpečiť úplné plnú mieru vykonávania všetkých príslušných právnych predpisov EÚ v členských štátoch? Neuvažuje Komisia o navrhnutí primeraných finančných mechanizmov na úrovni EÚ, ktoré by slúžili na podporu obmedzovania škôd po katastrofách? Plánuje Komisia posilniť výskum a vývoj v oblasti prevencie a spracovania nebezpečného odpadu?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia