Förfarande : 2015/2801(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000097/2015

Ingivna texter :

O-000097/2015 (B8-0758/2015)

Debatter :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 24k
9 september 2015
O-000097/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000097/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern
 Svar i kammaren 

Den 4 oktober 2010 släpptes nästan en miljon kubikmeter mycket alkaliskt rödslam ut när en vattenreservoar i Ungern kollapsade. Det översvämmade flera byar, dödade tio personer, skadade närapå 150 människor och förorenade stora landområden, bland annat fyra Natura 2000-områden. Olyckan gjorde att den bristande efterlevnaden av EU-lagstiftningen, bristfälligheter i inspektionerna och luckor i den relevanta EU-lagstiftningen lades i dagen.

Det finns liknande anläggningar i flera medlemsstater, både som ett betungande historiskt arv och som resultatet av pågående verksamheter. Rödslam är avfall som genereras vid industriell produktion av aluminium och utgör ett av utvinningsindustrins allvarligaste bortskaffningsproblemen.

Vilka lärdomar har dragits av denna olycka? Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att förhindra sådana olyckor och eliminera föroreningar från gruvdrift i framtiden? Hur avser kommissionen att säkerställa att all relevant EU-lagstiftning efterlevs till fullo i medlemsstaterna? Skulle kommissionen kunna överväga att föreslå adekvata finansieringsmekanismer på EU-nivå för att på ett bättre sätt begränsa skadorna efter katastrofer? Planerar kommissionen att stärka forskning och utveckling på området förebyggande åtgärder mot och behandling av farligt avfall?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy