Parlamentarno pitanje - O-000100/2015Parlamentarno pitanje
O-000100/2015

Nastavak praćenja ciljeva prethodnih programa Daphne u kontekstu novog Programa o pravima, jednakosti i građanstvu

Pitanje za usmeni odgovor O-000100/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Iratxe García Pérez, u ime Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

Postupak : 2015/2827(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000100/2015
Podneseni tekstovi :
O-000100/2015 (B8-1104/2015)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Programi Daphne imali su ključnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama u EU-u te su polučili istinski uspjeh u smislu svoje popularnosti i učinkovitosti financiranih projekata. U Uredbi (EU) br. 1381/2013 izričito se navodi da je ključno da se u okviru novog Programa o temeljnim pravima, jednakosti i građanstvu zadrži ime „Daphne” kada je riječ o radnjama kojima se teži sprečavanju i suzbijanju nasilja nad djecom, mladima i ženama. Osim toga u raznim se rezolucijama EP-a spominje potreba da se i dalje financijski podupire program Daphne te da se ne ograničava njegova vidljivost kako bi se prvenstveno organizacijama za prava žena koje djeluju u državama članicama i dalje omogućilo da rade na suzbijanju nasilja nad ženama.

U tom smislu postavlja se pitanje kako će se nastaviti pratiti ciljevi prethodnih programa Daphne u kontekstu novog Programa o pravima, jednakosti i građanstvu? Osim toga potrebno je razjasniti iznos sredstava koji je predviđen za ostvarivanje ciljeva u području rodne jednakosti, naročito u vezi sa posebnim ciljem sprečavanja i suzbijanja svih oblika nasilja. Kako se sredstva raspodjeljuju/troše na različite ciljane skupine, posebno u pogledu žena i djevojčica? Što Komisija poduzima kako bi zajamčila vidljivost ciljeva povezanih s programom Daphne i podigla razinu osviještenosti o mogućnostima financiranja u okviru novog programa uz uzimanje u obzir zahtjeva za održavanje profila prethodnih programa Daphne?

Prema najnovijem izvješću o napretku u području jednakosti 2014., Komisija je u okviru novog Programa o pravima, jednakosti i građanstvu tijekom 2014. financirala osnovne transnacionalne projekte za suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama u iznosu od devet milijuna EUR. Na koji način Komisija namjerava zajamčiti transparentne informacije o aktivnostima odabranim za financiranje kako bi se omogućio ispravni nadzor nad ostvarenjem posebnog cilja sprečavanja i suzbijanja nasilja?

Promicanje jednakosti između žena i muškaraca te unapređenje rodno osviještene politike također su posebni ciljevi u navedenom Programu o pravima, jednakosti i građanstvu. I u ovom pogledu relevantna su ista pitanja jasnoće i transparentnosti u vezi s potrebnim konkretnim iznosima i radnjama koje će se financirati kako bi se ostvario taj cilj.