Procedură : 2015/2827(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000100/2015

Texte depuse :

O-000100/2015 (B8-1104/2015)

Dezbateri :

PV 11/11/2015 - 20
CRE 11/11/2015 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 186kWORD 29k
16 septembrie 2015
O-000100/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000100/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iratxe García Pérez, în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

 Subiect: Cum sunt urmărite obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program "Drepturi, egalitate și cetățenie"
 Răspuns în plen 

Programele Daphne au jucat un rol fundamental în combaterea violenței împotriva femeilor în Uniunea Europeană și au fost un adevărat succes, atât ca popularitate, cât și din perspectiva eficacității proiectelor finanțate. Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 prevede în mod explicit că este esențial ca numele Daphne să fie menținut în legătură cu acțiunile destinate prevenirii și combaterii violenței împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor în cadrul noului program privind drepturile fundamentale, egalitatea și cetățenia. Diverse rezoluții ale Parlamentului European menționează, de asemenea, necesitatea continuării sprijinului financiar pentru programul Daphne și păstrarea profilului său, pentru a permite în continuare organizațiilor pentru drepturile femeilor, în special în statele membre, să combată violența împotriva femeilor.

În acest context se pune întrebarea: cum vor fi continuate obiectivele programelor Daphne anterioare în cadrul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie”? De asemenea, este nevoie de mai multă claritate pentru sumele pentru finanțare ce vor fi cheltuite pentru obiective vizând egalitatea de gen, în special în ceea ce privește obiectivul specific de a preveni și combate toate formele de violență. Cum sunt alocate/cheltuite sumele pentru diferite grupuri țintă, în special în ceea ce privește femeile și fetele? Ce măsuri ia Comisia pentru a asigura vizibilitatea obiectivelor conexe ale programului Daphne și pentru a face mai bine cunoscute posibilitățile de finanțare din noul program, ținând seama de această solicitare de a se păstra profilul programelor Daphne anterioare?

În conformitate cu ultimul raport privind egalitatea, din 2014, Comisia finanțează proiecte transnaționale pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor, prin intermediul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie”, în valoare de 9 de milioane EUR în 2014. Cum intenționează Comisia să asigure o informare transparentă cu privire la acțiunile selectate pentru finanțare, astfel încât să permită o monitorizare adecvată a transpunerii în practică a obiectivului specific de prevenire și combatere a violenței?

Promovarea egalității între femei și bărbați și dezvoltarea abordării integratoare a egalității de gen este, de asemenea, recunoscută ca fiind un obiectiv specific în programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”. În acest context, sunt, de asemenea, relevante aceleași aspecte privind claritatea și transparența în ceea ce privește sumele exacte care urmează să fie utilizate și acțiunile care urmează să fie finanțate în vederea atingerii acestui obiectiv.

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate