Förfarande : 2015/2827(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000100/2015

Ingivna texter :

O-000100/2015 (B8-1104/2015)

Debatter :

PV 11/11/2015 - 20
CRE 11/11/2015 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 25k
16 september 2015
O-000100/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000100/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iratxe García Pérez, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 Angående: Hur målen för de tidigare Daphneprogrammen eftersträvas inom ramen för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap
 Svar i kammaren 

Daphneprogrammen har spelat en grundläggande roll vid bekämpningen av våld mot kvinnor inom EU. Programmen har lyckats verkligt bra, dels för att de blivit populära och dels för att de projekt som bekostats via programmen har varit effektiva. I förordning (EU) nr 1381/2013 nämns det uttryckligen som viktigt att namnet Daphne bibehålls för det särskilda målet som inriktas på att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor i det nya programmet om grundläggande rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. I olika resolutioner från Europaparlamentet nämns det också att Daphneprogrammet behöver fortsatt ekonomiskt stöd samt att dess synlighet inte ska inskränkas, för att framför allt kvinnorättsorganisationer ska kunna fortsätta att arbeta mot våld mot kvinnor i medlemsstaterna.

Nu inställer sig frågan om hur målen för de tidigare Daphneprogrammen kommer att eftersträvas inom ramen för det nya programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Det behövs också en klarläggning av vilka belopp som kommer att användas för jämställdhetsmål, i synnerhet när det gäller det särskilda målet att förebygga och bekämpa alla former av våld. Hur anslås och betalas beloppen till de olika målgrupperna, framför allt när det gäller kvinnor och flickor? Vad gör kommissionen för att säkerställa de Daphne-relaterade målens synlighet och för att skapa ökad medvetenhet om vilka möjligheter till finansiering det nya programmet erbjuder, med hänsyn tagen till denna begäran för att inte det tidigare Daphne-programmets profil ska inskränkas?

Enligt den senaste rapporten om framstegen när det gäller jämställdhet (från 2014), betalade kommissionen under 2014 ut 9 miljoner euro via det nya programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap som stöd till gräsrotsprojekt för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. Vad tänker kommissionen göra för att det ska finnas öppen information om de åtgärder som utvalts för finansiering, så att genomförandet av det särskilda målet att förebygga och bekämpa våld kan granskas ordentligt?

Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män har, tillsammans med integrering av ett jämställdhetsperspektiv, erkänts som ett särskilt mål i det ovannämnda programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Samma frågor om tydlighet och öppenhet om vilka exakta belopp som ska betalas ut och vilka åtgärder ska finansieras för att detta mål ska uppnås är av relevans i detta sammanhang också.

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy