Menetlus : 2015/2848(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000101/2015

Esitatud tekstid :

O-000101/2015 (B8-0765/2015)

Arutelud :

PV 14/10/2015 - 19
CRE 14/10/2015 - 19

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 24k
16. september 2015
O-000101/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000101/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

 Teema: Antisemitism, islamofoobia ja vihakõne Euroopas
 Vastus täiskogul 

29. juunil 2015 toimus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni avalik kuulamine teemal „Antisemitism, islamofoobia ja vihakõne”. Kuulamisel esinenute hinnangul on antisemitism viimastel aastatel üldiselt suurenenud. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringust nähtub, et Euroopas kardab üha rohkem juute, et neid võidakse verbaalselt ahistada (46 %) või füüsiliselt rünnata (33 %). Sama ameti 2009. aasta uuringus väitis üks igast kolmest küsitletud moslemist, et on viimase 12 kuu jooksul kogenud diskrimineerimist. Kuulamisel räägiti ka sellest, et islamivaenulikud intsidendid on ELis viimastel aastatel sagenenud ning et eelkõige kannatavad vägivalla, tööalase diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse all moslemi naised.

Kuigi on olemas rahvusvahelised vahendid ning ELi ja selle liikmesriikide kehtivad õigusaktid võrdõiguslikkuse kohta, näitab juutide ja moslemite diskrimineerimine, et olemasolevad õiguslikud vahendid ja poliitilised meetmed ei ole piisavalt efektiivsed.

1. Kas komisjon võiks nimetada oma konkreetseid poliitilisi kohustusi ja tegevuskavasid, mida ta on ette näinud võitluseks juutide ja moslemite vastaste vihakuritegude ja diskrimineerimise ning kõigi muude rassismi ilmingute vastu, pidades silmas ka niisuguste tegude mõju naistele?

2. Kas komisjonil on kavas kutsuda liikmeriike üles vastu võtma – sarnaselt romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiatega – konkreetsete poliitiliste eesmärkidega riiklikke strateegiaid antisemitismi, islamofoobia ja muude rassismi vormide vastu võitlemiseks?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika