Процедура : 2015/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000103/2015

Внесени текстове :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 182kWORD 28k
16 септември 2015 г.
O-000103/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000103/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Elena Valenciano, от името на Комисия по външни работи

 Относно: Смъртното наказание
 Отговор по време на пленарно заседание 

13-ият Световен ден за борба срещу смъртното наказание ще се състои на 10 октомври 2015 г. Това е повод Европейският съюз да потвърди водещата си роля в действията по премахването на смъртното наказание и налагането на мораториум над екзекуциите.

Макар че в редица държави беше постигнат съществен напредък, пред премахването на смъртното наказание по света все още остава дълъг път и усилията в подкрепа на инициативата трябва да продължат. През 1977 г. само 16 страни бяха премахнали смъртното наказание законово или на практика. Днес техният брой е 140.

От 58 страни и територии, в които все още съществува смъртно наказание, в 22 са извършени екзекуции през 2014 г. В някои от тях, за съжаление, броят на екзекуциите или остава висок или значително се е повишил през последните години.

Темата на тазгодишния международен ден е фокусирана върху смъртните присъди, постановени за свързани с наркотици престъпления. В противоречие с общата тенденция от последните десетилетия, все повече страни приеха закони които допускат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици. Посочената еволюция също следва да бъде взета предвид от Европейския съюз. Насоките на ЕС относно смъртното наказание, преразгледани през 2013 г., ясно посочват, че смъртното наказание "не се налага и за престъпления, свързани с наркотици".

Като отчита този контекст, комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека призовава Съвета да отговори на следните въпроси:

1. Какви мерки са предприети за включване на кампанията за премахване на смъртното наказание във външната политика на ЕС и външните отношения, по-конкретно по отношение на двустранните отношения със страни, в които смъртното наказание все още съществува?

2. Какви действия е готов да предприеме Съветът в ситуации, при които трети страни са отговорни за значително повишаване на броя на екзекуциите или за подновяване на екзекуциите?

3. Като има пред вид безусловната забрана в насоките на ЕС на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, какви мерки се предприемат, за да се гарантира, че сътрудничеството на ЕС с трети страни в борбата срещу наркотиците не допринася за налагането на смъртни присъди на лица, заподозрени в извършването на подобни престъпления?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност