Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000103/2015

Předložené texty :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 28k
16. září 2015
O-000103/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000103/2015
Radě
článek 128 jednacího řádu
Elena Valenciano, za Výbor pro zahraniční věci

 Předmět: Trest smrti
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 10. října 2015 proběhne třináctý světový den za zrušení trestu smrti. Při této příležitosti bude mít Evropská unie možnost potvrdit svou vedoucí roli v úsilí o zrušení trestu smrti a zavedení moratoria na jeho uplatňování.

Zatímco řada zemí dosáhla v tomto směru značného pokroku, k celosvětovému zrušení trestu smrti zbývá urazit ještě značný kus cesty, a proto je zapotřebí vytrvat v úsilí na podporu této iniciativy. V toce 1977 zrušilo trest smrti v rámci svého právního řádu či jeho uplatňování pouhých 16 zemí. Dnes je jich 140.

Z 58 zemí a území, které ještě mají zaveden trest smrti, byl v roce 2014 tento trest vykonán ve 22. V některých z nich je bohužel počet vykonaných poprav stále vysoký či se dokonce v posledních letech ještě zvýšil.

Téma letošního mezinárodního dne za zrušení trestu smrti se zaměřuje na rozsudky trestu smrti ukládané za trestné činy spáchané v souvislosti s drogami. Rostoucí počet zemí přijal v rozporu s obecným trendem z minulých desetiletí právní předpisy, které umožňují uložit trest smrti za trestné činy související s drogami. Tento vývoj je zapotřebí řešit i na úrovni Evropské unie. V zásadách EU týkajících se trestu smrti, ve znění z roku 2013, se jasně uvádí, že „trest smrti nemá být ukládán za trestné činy související s drogami“.

V této souvislosti žádá Výbor pro zahraniční věci a podvýbor pro lidská práva Radu, aby odpověděla na následující otázky:

1. Jaká opatření byla přijata na prosazování kampaně, která usiluje o zrušení trestu smrti, v rámci zahraniční politiky EU a vnějších vztahů, zejména pokud jde o dvoustranné vztahy se zeměmi, které dosud trest smrti nezrušily?

2. Jaká opatření hodlá Rada přijmout v případě, že třetí země odpovídají za podstatné zvýšení počtu poprav či jejich opětovné zahájení?

3. Jaká opatření jsou přijímána, aby se zajistilo, že spolupráce EU se třetími zeměmi v oblasti boje proti drogám nebude přispívat k ukládání trestů smrti vůči osobám, které byly za tyto trestné činy odsouzeny, a to zejména s přihlédnutím k jednoznačnému zákazu ukládání trestu smrti za trestné činy související s drogami, který je obsažen v zásadách EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí