Procedure : 2015/2879(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000103/2015

Indgivne tekster :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 26k
16. september 2015
O-000103/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000103/2015
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Elena Valenciano, for Udenrigsudvalget

 Om: Dødsstraf
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 13. internationale dag mod dødsstraf finder sted den 10. oktober 2015. Det giver Den Europæiske Union lejlighed til at bekræfte sin ledende rolle i indsatsen for at få afskaffet dødsstraffen og indført et moratorium for henrettelser.

Selv om der er gjort væsentlige fremskridt i en række lande, er det stadig lang vej endnu, før dødsstraffen er afskaffet i hele verden, og det er nødvendigt, bestræbelserne på at bakke op om initiativet fortsætter. I 1977 havde kun 16 lande afskaffet dødsstraffen ved lov eller i praksis. I dag er der 140.

Ud af de 58 lande og territorier, som stadig har dødsstraffen blev der foretaget henrettelser i 22 af dem i 2014. I visse af disse lande er antallet af henrettelser desværre enten fortsat meget højt eller er steget væsentligt i de seneste år.

Temaet for dette års internationale dag sætter fokus på dødsstraf for narkotikaforbrydelser. I modstrid med den generelle udviklingstendens i de seneste årtier har et stigende antal lande vedtaget love, som giver mulighed for dødsstraf i forbindelse med narkotikakriminalitet. Den Europæiske Union er også nødt til at tage stilling til denne udvikling. EU's retningslinjer om dødsstraf som ændret i 2013 fastslår klart, at dødsstraf ikke må anvendes i forbindelse med narkotikakriminalitet.

På denne baggrund anmoder Udenrigsudvalget og Underudvalget om Menneskerettigheder Rådet om at besvare følgende spørgsmål:

1. Hvad er der blevet gjort for at opretholde kampagnen for at få afskaffet dødsstraffen inden for rammerne af EU's udenrigspolitik og eksterne forbindelser, navnlig for så vidt angår bilaterale forbindelser med lande, som stadig anvender dødsstraffen?

2. Hvad vil Rådet være rede til at foretage i situationer, hvor tredjelande er ansvarlige for en væsentlig stigning i antallet af henrettelser eller for at begynde med henrettelser igen?

3. Hvad gøres der i betragtning af det udtrykkelige forbud i EU-retningslinjerne om idømmelse af dødsstraf for narkotikakriminalitet for at sikre, at EU's samarbejde med tredjelande i kampen mod narkotika ikke bidrager til, at mistænkte for forbrydelser i denne sammenhæng idømmes dødsstraf?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik