Postup : 2015/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000103/2015

Predkladané texty :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 27k
16. septembra 2015
O-000103/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000103/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Elena Valenciano, v mene Výboru pre zahraničné veci

 Vec: Trest smrti
 Odpoveď v pléne 

10. október 2015 bude 13. svetovým dňom proti trestu smrti. Táto udalosť bude príležitosťou, aby Európska únia potvrdila svoju vedúcu úlohu v úsilí o zrušenie trestu smrti a o moratórium na jeho vykonávanie.

Napriek tomu, že vo viacerých krajinách bol zaznamenaný výrazný pokrok, k celosvetovému zrušeniu trestu smrti vedie ešte dlhá cesta a snahy o podporu tejto iniciatívy nesmú ochabnúť. Do roku 1977 legislatívne alebo v praxi zrušilo vykonávanie trestu smrti 16 krajín. Dnes ich je 140.

Spomedzi 58 krajín, ktoré si stále zachovávajú trest smrti, ho v roku 2014 vykonalo 22. V niektorých z týchto krajín, žiaľ, počet popráv zostáva vysoký alebo sa v posledných rokoch výrazne zvýšil.

Téma tohtoročného medzinárodného dňa sústreďuje pozornosť na ukladanie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami. V rozpore so všeobecným trendom z posledných desaťročí čoraz vyšší počet krajín prijíma legislatívu umožňujúcu ukladať trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami. Európska únia musí reagovať aj na tento vývoj. V usmerneniach EÚ o treste smrti aktualizovaných v roku 2013 sa jasne uvádza, že trest smrti „nemožno ukladať za trestné činy súvisiace s drogami“.

So zreteľom na tieto súvislosti Výbor pre medzinárodné vzťahy a Podvýbor pre ľudské práva žiadajú Radu, aby zodpovedala tieto otázky:

1. Aké opatrenia sa prijali na zviditeľnenie informačnej kampane za zrušenie trestu smrti v zahraničnej politike vo vonkajších vzťahoch EÚ, a to osobitne pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy s krajinami, ktoré aj naďalej uplatňujú trest smrti?

2. Aké kroky je Rada pripravená podniknúť v prípadoch, keď sú tretie krajiny zodpovedné za výrazné zvýšenie počtu popráv alebo ak obnovia trest smrti?

3. So zreteľom na jednoznačný zákaz ukladania trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, ktorý vyplýva z usmernení EÚ, aké opatrenia sa podnikajú na zabezpečenie toho, aby spolupráca s tretími krajinami v boji proti drogám neprispievala k trestom smrti ukladaným osobám podozrivým z takýchto trestných činov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia