Förfarande : 2015/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000103/2015

Ingivna texter :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Debatter :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 24k
16 september 2015
O-000103/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000103/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Elena Valenciano, för utskottet för utrikesfrågor

 Angående: Dödsstraffet
 Svar i kammaren 

Den 10 oktober 2015 infaller den trettonde Världsdagen mot dödsstraffet. Då får Europeiska unionen åter ett tillfälle att bekräfta sin ledande roll i strävandena efter att dödsstraffet ska avskaffas och ett moratorium för avrättningar införas.

Betydande framsteg har visserligen gjorts i ett antal länder, men det återstår fortfarande en lång väg innan dödsstraffet avskaffats i hela världen och arbetet till stöd för detta initiativ måste fortsätta. Antalet länder som avskaffat dödsstraffet i lagstiftningen eller i praktiken uppgick 1977 till endast 16. I dag är det 140.

I 22 av de 58 länder och territorier som har kvar dödsstraffet verkställdes avrättningar under 2014. I vissa av dem är dessvärre antalet avrättningar fortfarande stort eller också har det stigit avsevärt under de senaste åren.

I år inriktar sig Världsdagens tema på dödsstraffet för narkotikarelaterad brottslighet. Tvärt emot den allmänna trenden under de senaste årtiondena har allt flera länder lagstiftat om dödsstraff för narkotikarelaterad brottslighet. Också här måste Europeiska unionen göra något. I EU:s riktlinjer om dödsstraffet, vilka gjordes till föremål för översyn 2013, står det klart att dödsstraffet ”får inte utdömas för narkotikarelaterad brottslighet”.

Mot bakgrund av detta ber utskottet för utrikesfrågor och underutskottet för mänskliga rättigheter rådet om svar på följande frågor:

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att kampanjen för avskaffande av dödsstraffet ska bli en integrerad del av EU:s utrikespolitik och yttre förbindelser, särskilt när det gäller bilaterala förbindelser med länder som fortfarande har kvar detta straff?

2. Vilka åtgärder är rådet berett att vidta när det gäller tredjeländer som är ansvariga för en avsevärd ökning av antalet avrättningar eller för att ha återinfört dödsstraffet?

3. Med beaktande av att EU:s riktlinjer entydigt förbjuder dödsstraff för narkotikarelaterad brottslighet: vilka åtgärder vidtas för att inte EU:s samarbete med tredjeländer i kampen mot narkotika ska leda till dödsdomar mot brottsmisstänkta personer i detta sammanhang?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy