Parlamentarno pitanje - O-000106/2015Parlamentarno pitanje
O-000106/2015

Paket mjera o pametnim granicama

Pitanje za usmeni odgovor O-000106/2015
upućena Vijeću
članak 128
Claude Moraes, u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2015/2868(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000106/2015
Podneseni tekstovi :
O-000106/2015 (B8-0766/2015)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Povjerenik Avramopoulos najavio je 3. prosinca 2014. da će se prijedlog Komisije o Paketu mjera o pametnim granicama iz 2013. povući i zamijeniti novim prijedlozima krajem 2015. ili početkom 2016.

Smatra li Vijeće predviđeni sustav ulaska/izlaska i Program za registrirane putnike prikladnim i primjerenim odgovorima na trenutačno i buduće stanje na vanjskoj granici Europske unije s obzirom na neprestano povećanje broja prelazaka granice i ako je tomu tako, zašto?

Smatra li Vijeće da je predviđeni sustav ulaska/izlaska prikladan instrument za smanjenje broja osoba koje prekoračuju dopušteno vrijeme boravka i ako je tomu tako, zašto?

Koje je stajalište Vijeća u pogledu pristupa radi provedbe prava?

Koje je stajalište Vijeća u pogledu njihove predviđene svrhe?

Može li Vijeće iznijeti svoja razmišljanja o sustavima kada je riječ o ustroju, biometrijskim identifikacijskim oznakama i razdobljima čuvanja podataka?

U kojoj mjeri presuda Suda Europske unije o zadržavanju podataka može utjecati na prijedloge u njihovu sadašnjem obliku?

Kakvo je stajalište Vijeća u vezi s nadogradnjom postojećih instrumenata radi postizanja planiranih ciljeva sustava ulaska/izlaska i Programa za registrirane putnike te u vezi s interoperabilnošću i kompatibilnošću raznih postojećih IT sustava u pogledu Paketa o pametnim granicama?

Kakvo je stajalište Vijeća o troškovima Paketa o pametnim granicama, posebno o troškovima koji nisu (u potpunosti) pokriveni Fondom za unutarnju sigurnost?