Parlamentarno pitanje - O-000107/2015Parlamentarno pitanje
O-000107/2015

Pametne granice

Pitanje za usmeni odgovor O-000107/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Claude Moraes, u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2015/2868(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000107/2015
Podneseni tekstovi :
O-000107/2015 (B8-0767/2015)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Povjerenik Avramopoulos najavio je 3. prosinca 2014. da će se prijedlog Komisije o Paketu mjera o pametnim granicama iz 2013. povući i zamijeniti novim prijedlozima krajem 2015. ili početkom 2016.

Namjerava li Komisija iznijeti jedinstveni zakonodavni prijedlog koji bi se dopunio izmjenom Zakonika o schengenskim granicama kako bi se uzeo u obzir granični sustav, odnosno granični sustavi, ili će iznijeti dva zasebna prijedloga koje bi se također dopunilo izmjenom Zakonika o schengenskim granicama?

Kada Komisija namjerava iznijeti najavljene izmijenjene prijedloge? Hoće li oni biti popraćeni novom procjenom utjecaja?

Smatra li Komisija predviđeni sustav ulaska/izlaska i Program za registrirane putnike prikladnim i primjerenim odgovorima na trenutačno i buduće stanje na vanjskoj granici Europske unije s obzirom na neprestano povećanje broja prelazaka granice i ako je tomu tako, zašto?

Smatra li Komisija da je predviđeni sustav ulaska/izlaska prikladan instrument za smanjenje broja osoba koje prekoračuju dopušteno vrijeme boravka i ako je tomu tako, zašto?

Koje je stajalište Komisije u pogledu pristupa radi primjene prava? Koje je stajalište Komisije u pogledu njihove predviđene svrhe?

Može li Komisija iznijeti svoje glavne ideje u vezi s izmijenjenim prijedlozima koje namjerava predložiti, pa i kada je riječ o ustroju, biometrijskim identifikacijskim oznakama i razdobljima čuvanja podataka? U kojoj mjeri presuda Suda Europske unije o zadržavanju podataka može utjecati na prijedloge u njihovu sadašnjem obliku?

Kakvo je stajalište Komisije u vezi s nadogradnjom postojećih instrumenata radi postizanja planiranih ciljeva sustava ulaska/izlaska i Programa za registrirane putnike te u vezi s interoperabilnošću i kompatibilnošću raznih već postojećih IT sustava u pogledu Paketa o pametnim granicama?