Întrebare parlamentară - O-000107/2015Întrebare parlamentară
O-000107/2015

Frontierele inteligente

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000107/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Procedură : 2015/2868(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000107/2015
Texte depuse :
O-000107/2015 (B8-0767/2015)
Voturi :
Texte adoptate :

La 3 decembrie 2014, comisarul Avramopoulos a anunțat că pachetul de acte legislative privind frontierele inteligente, propus de Comisie în 2013, va fi retras și înlocuit de propuneri noi la sfârșitul lui 2015 sau la începutul lui 2016.

Intenționează Comisia să prezinte o propunere legislativă unică, completată de o modificare a Codului frontierelor Schengen pentru a se ține seama de sistemul(sistemele) de la frontiere, sau să prezinte două propuneri separate, completate, de asemenea, de o modificare a Codului frontierelor Schengen?

Când intenționează Comisia să prezinte propunerile revizuite anunțate? Vor fi acestea însoțite de o nouă evaluare a impactului?

Consideră Comisia că sistemul de intrare/ieșire și programul de înregistrare a călătorilor propuse sunt răspunsuri corespunzătoare și/sau adecvate la situația actuală și viitoare de la frontierele externe ale UE, având în vedere creșterea constantă a numărului de persoane care traversează frontierele, și dacă da, de ce?

Consideră Comisia că sistemul de intrare/ieșire propus reprezintă un instrument corespunzător pentru a reduce numărul de persoane care depășesc termenul legal de ședere, și dacă da, de ce?

Care sunt punctele sale de vedere referitoare la accesul autorităților competente în vederea aplicării legii? Care sunt punctele sale de vedere referitoare la scopurile lor preconizate?

Ar putea Comisia să prezinte ideile principale care se află la baza propunerilor revizuite pe care intenționează să le înainteze, în special în ceea ce privește arhitectura sistemelor, elementele biometrice de identificare și perioadele de păstrare a datelor? În ce măsură poate hotărârea Curții de Justiție referitoare la păstrarea datelor avea un impact asupra propunerilor în forma lor actuală?

Care este poziția Comisiei cu privire la modernizarea instrumentelor existente în vederea realizării obiectivelor declarate ale sistemului de intrare/ieșire și ale programului de înregistrare a călătorilor și cu privire la interoperabilitatea și compatibilitatea diverselor sisteme informatice deja existente cu pachetul de acte legislative privind frontierele inteligente?