Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000108/2015

Esitatud tekstid :

O-000108/2015 (B8-1111/2015)

Arutelud :

PV 02/12/2015 - 18
CRE 02/12/2015 - 18

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.14
CRE 17/12/2015 - 9.14

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 25k
23. september 2015
O-000108/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000108/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

 Teema: Virunga rahvuspargi kaitsmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Vastus täiskogul 

Virunga rahvuspark on suurima bioloogilise mitmekesisusega looduskaitseala Aafrikas. Park kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja ja on koduks mitmetele Aafrikale iseloomulikele loomaliikidele (gorillad, okaapid, elevandid jne). Kuid looduskaitse seisukohast on Virunga üks maailma kõige ohustatumaid paiku. Naftauuringud ja -tootmine ning muu seadusvastane tegevus võib põhjustada pargis pöördumatut kahju. Virunga rahvuspargi aladele on antud naftakontsessioone, rikkudes sellega rahvusvahelisi konventsioone, millega Kongo Demokraatlik Vabariik on ühinenud. Kokkupõrked mässuliste relvarühmitustega, eelkõige FDLRi (Rwanda demokraatlikud vabastusjõud) ja mai-mai sissidega, on põhjustanud tõsiseid inimõiguste rikkumisi ja ohtralt vägivalda.

1. ELi ainulaadne positsioon võimaldaks tal kooskõlastada oma liikmesriikide ja teiste võimalike abiandjate diplomaatilist reageeringut. Milliseid algatusi komisjon kavatseb, et veenda Kongo DV valitsust loobuma naftauuringutest ja -tootmisest Virunga rahvuspargis ning teistes maailmapärandipaikades?

2. Milliseid samme kavandab komisjon selleks, et aidata Kongo DV valitsusel lahendada relvakonflikte ja toetada kestlikku arengut ning rahu kindlustamist Virunga rahvuspargis ja seda ümbritsevatel aladel? Milliseid algatusi kavandab komisjon, et aidata Kongo DV valitsusel uurida vägivallategusid, mis on toime pandud inimõiguskaitsjate ja pargivalvurite vastu (kaasa arvatud pargi üleminspektor, keda 2014. aastal tulistasid kolm püssimeest)?

3. Millised õigusmehhanismid kavatseb komisjon kehtestada, et jõustataks OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele ning et välisinvestorid täidaksid ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid?

4. Milliseid konkreetseid samme komisjon kavandab, et kaitsta pargi puutumatust ning aidata Kongo DV valitsusel arendada kaevandustööstuse asemel säästvamaid energiaallikaid ja majandusmudeleid? Milliseid algatusi ta plaanib, et aidata Kongo DV võimudel võidelda korruptsiooni vastu ja parandada juhtimist?

5. Komisjon rahastab naftaleiukohtade uurimise ja nafta tootmise keskkonnamõju strateegilist hindamist Albertine Rifti põhjapiirkonnas, sh Virunga rahvuspargis. Milliseid meetmeid kavatseb EL võtta, et muuta strateegiline hindamine tegelikuks otsustetegemise abivahendiks?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika