Menettely : 2015/2754(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000109/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Keskustelut :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 26k
23. syyskuuta 2015
O-000109/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000109/2015
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

EU:n toimintasuunnitelma sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan vahvistamisesta kehitysyhteistyössä (2010–2015) on ollut tärkeässä asemassa EU:n ja sen jäsenvaltioiden ponnistusten tehostamisessa ja koordinoinnin parantamisessa sukupuolten tasa-arvoon ja naisten vaikutusvallan vahvistamiseen liittyvissä asioissa. Toimintasuunnitelman arvioinneissa on todettu, että vaikka joitakin merkittäviä tuloksia on saatu aikaan, sen täytäntöönpano on puutteellista. Uudessa vuosia 2016–2020 koskevassa toimintasuunnitelmassa sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan vahvistamisesta kehitysyhteistyössä on määrä korjata kyseiset puutteet tukevan perustan luomiseksi toiminnalle kolmella ehdotetulla painopistealueella, jotka ovat naisten ja tyttöjen ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden varmistaminen, naisten taloudellisten oikeuksien edistäminen sekä naisten ja tyttöjen äänen kuuluviin saaminen ja heidän osallistumisensa lisääminen.

1. Pitääkö neuvosto nykyisessä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan toimintasuunnitelman arvioinneissa ilmaistuja huolenaiheita täytäntöönpanon puutteellisuudesta vakavina, ja jos pitää, niin mitkä ovat täytäntöönpanon tärkeimmät esteet ja mitä olisi otettava opiksi, jotta uuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa voidaan parantaa?

2. Onko neuvosto samaa mieltä uuden toimintasuunnitelman painopistealueista, ja mitkä ovat niiden suurimmat haasteet?

3. Mikä on neuvoston kanta ulkopolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseen soveltamalla sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevaa toimintasuunnitelmaa kaikkeen ulkopolitiikkaan ja myös kolmansien maiden kanssa käytäviin poliittisiin vuoropuheluihin sekä kauppaan?

4. Ottaen huomioon, että ensimmäisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa on havaittu puutteita, aikooko neuvosto seurata toisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja vaatia niitä varaamaan täytäntöönpanoa varten riittävät henkilöresurssit ja varat sekä kotimaassa että suurlähetystöissä? Mitä parhaita käytäntöjä olisi noudatettava avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi pyrittäessä varmistamaan, että ohjelmasuunnittelu on sukupuoliherkkää ja että siinä puututaan epätasa-arvon perimmäisiin syihin?

5. Onko neuvosto sitoutunut käyttämään kehitysyhteistyön rahoitusvälineen vuoden 2017 väliarviointia ja 11. Euroopan kehitysrahaston tulostarkastelua kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja Euroopan kehitysrahastosta tuettujen ohjelmien naisiin ja tyttöihin kohdistuvan vaikutuksen arviointiin ja rahoituksen mahdolliseen uudelleen jakamiseen, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ilmenneet puutteet voidaan korjata ottaen huomioon myös vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevat kestävän kehityksen tavoitteet?

6. Missä määrin ja miten komissio on neuvoston mielestä edistänyt sukupuolten tasa-arvoon ja naisten vaikutusvallan vahvistamiseen liittyvissä asioissa toteuttamiensa toimien sekä jäsenvaltioiden vastaavien toimien täydentävyyttä ja koordinointia?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö