Parlamenti kérdés - O-000109/2015Parlamenti kérdés
O-000109/2015

  A "nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében" című uniós cselekvési terv megújítása

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000109/2015
  a Tanács számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Linda McAvan, a Fejlesztési Bizottság nevében

  Eljárás : 2015/2754(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000109/2015
  Előterjesztett szövegek :
  O-000109/2015 (B8-0762/2015)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A nemek közötti egyenlőségről és a nők szerepének a fejlesztési együttműködésen belüli erősítéséről (2010–2015) szóló uniós cselekvési terv fontos szerepet játszott a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése terén kifejtett uniós és tagállami erőfeszítések fokozásában és jobb összehangolásában. A cselekvési terv értékeléseiből kiderült, hogy noha számos fontos eredmény született, hiányosságok tapasztalhatók a végrehajtásban. Az új, 2016 és 2020 közötti időszakra szóló cselekvési terv ezeket a hiányosságokat kívánja orvosolni azáltal, hogy szilárd alapokat biztosít három javasolt kiemelt területet érintő fellépéshez: a nők és lányok testi és lelki épségének biztosítása; a nők gazdasági jogainak támogatása; a nők és lányok szerepvállalásának és részvételének erősítése;

  1. Osztja-e a Tanács a jelenlegi cselekvési terv értékelésében a hiányos végrehajtással kapcsolatban megfogalmazott aggodalmakat, és amennyiben igen, melyek a fő akadályok, illetve az új cselekvési terv fejlesztése érdekében levont tanulságok?

  2. Egyetért-e a Tanács az új cselekvési tervben szereplő prioritási területekkel, illetve melyek a legnagyobb kihívások e prioritási területeken belül?

  3. Mi a Tanács álláspontja a külpolitikai koherenciának a cselekvési terv valamennyi külpolitikai területen, többek között a harmadik országokkal folytatott politikai párbeszédben és a kereskedelemben való alkalmazása révén történő biztosításáról?

  4. Tekintettel az első cselekvési terv hiányosságaira, ellenőrzi-e majd a Tanács a második cselekvési terv tagállami végrehajtását és arra sürgeti-e majd a tagállamokat, hogy – mind hazájukban, mind pedig a nagykövetségeken – biztosítsanak elegendő humán- és pénzügyi erőforrást a végrehajtásra? Melyek a bevált gyakorlatok az átláthatóság és elszámoltathatóság megerősítésére annak érdekében, hogy a programozás figyelembe vegye a nemek közötti egyenlőség szempontját, és az egyenlőtlenségek kiváltó okait kezelje?

  5. Elkötelezett-e a Tanács amellett, hogy felhasználja a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) 2017.évi félidős értékelését és a 11. Európai Fejlesztési Alap (EFA) eredményességi felülvizsgálatát a DCI és az EFA által finanszírozott, a nőkre és lányokra irányuló programok hatásának értékeléséhez a szükséges átcsoportosítások és a cselekvési terv végrehajtásában tapasztalt hiányosságok orvoslása, illetve a 2015 utáni fenntartható fejlesztési célok alakítása érdekében?

  6. A Tanács álláspontja szerint milyen mértékben és hogyan segítette elő a Bizottság a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepvállalásának erősítésére irányuló fellépései és a tagállami fellépések közötti komplementaritást és koordinációt?