Parlamentarno pitanje - O-000110/2015Parlamentarno pitanje
O-000110/2015

Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP)

Pitanje za usmeni odgovor O-000110/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Linda McAvan, u ime Odbor za razvoj

Postupak : 2015/2754(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000110/2015
Podneseni tekstovi :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Zahvaljujući Planu djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2010. – 2015.) EU i države članice pojačale su napore i poboljšale koordinaciju u području rodne jednakosti i osnaživanja žena (GEWE). Ocjene Plana djelovanja upućuju na brojne važne rezultate, ali i nedostatke u provedbi.

Novim Planom djelovanja za razdoblje 2016. – 2020. ti se nedostatci namjeravaju riješiti, ponajprije „promjenom institucijske kulture” kako bi se izgradili kapaciteti za rodnu jednakost i osnaživanje žena, stručnost i osposobljavanje, jača usmjerenost na izvješćivanje pri kojem se u obzir uzima rodni aspekt, nadzor i odgovornost i okvir utemeljen na rezultatima. Bit će predložena tri prioritetna područja: jamčenje fizičkog i psihološkog integriteta žena i djevojčica, promicanje ekonomskih prava žena i jačanje uloge žena i djevojčica i njihova sudjelovanja u procesima.

1. Smatra li Komisija da bi novi Plan djelovanja trebao biti u obliku komunikacije kako bi dobio na važnosti i kako bi se osigurao odgovarajući parlamentarni nadzor?

2. Zalaže li se Komisija za ostvarenje koherentnosti vanjske politike primjenom Plana djelovanja ne samo na razvojnu suradnju, nego na cjelokupnu vanjsku politiku, uključujući i trgovinu?

3. S obzirom na nedostatke u provedbi prvog Plana djelovanja, kojim će se sredstvima koristiti EU i države članice kako bi se osigurala bolja provedba drugog Plana djelovanja?

4. Je li Komisija spremna zalagati se za uključivanje teme rodne jednakosti i osnaživanja žena u buduća godišnja izvješća o vanjskoj pomoći EU-a?

5. Zalaže li se Komisija za primjenu srednjoročnog pregleda Instrumenta za razvoju suradnju predviđenog za 2017. i pregleda uspješnosti 11. Europskog razvojnog fonda kako bi se ocijenio utjecaj programa financiranih sredstvima Instrumenta za razvoju suradnju i Europskog razvojnog fonda koji uključuju žene i djevojčice te za nužnu preraspodjelu sredstava kako bi se riješili nedostatci u provedbi Plana djelovanja i ciljevi održivog razvoja nakon 2015.?

6. Hoće li „promjene institucijske kulture” doprinijeti jačanju važnosti rodnih pitanja i povećanju sredstava za njih u sjedištima i u izaslanstvima EU-a te uključivati kadrovsku politiku koja će biti osjetljivija na rodnu perspektivu i obvezu jačanja stručnog znanja njihovih zaposlenika o rodnoj perspektivi?