Întrebare parlamentară - O-000110/2015Întrebare parlamentară
O-000110/2015

  Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP)

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000110/2015
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Linda McAvan, în numele Comisia pentru dezvoltare

  Procedură : 2015/2754(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000110/2015
  Texte depuse :
  O-000110/2015 (B8-0763/2015)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (2010-2015) (GAP) a avut ca rezultat o intensificare și o mai bună coordonare a eforturilor depuse de UE și de statele sale membre în domeniul egalității de gen și al capacitării femeilor (GEWE). În urma evaluărilor GAP, rezultă o serie de rezultate importante, dar și deficiențe în implementarea programului.

  Noul GAP 2016-2020 are menirea de a soluționa aceste deficiențe, în special printr-o „schimbare a culturii instituționale” orientată spre dezvoltarea capacităților, expertizei și pregătirii în domeniul GEWE, un accent mai mare pe o raportare, monitorizare și responsabilizare care țin cont de perspectiva de gen, precum și printr-un cadru bazat pe rezultate. Vor fi propuse trei domenii prioritare: asigurarea integrității fizice și psihologice a femeilor și fetelor, promovarea drepturilor economice ale femeilor, precum și consolidarea vocii și participării femeilor și a fetelor.

  1. Consideră Comisia că noul GAP ar trebui să ia forma unei comunicări pentru a-i mări vizibilitatea și pentru a asigura un control parlamentar adecvat?

  2. Se angajează Comisia să asigure coerența politicii externe prin aplicarea GAP nu numai la cooperarea în materie de dezvoltare, ci și la toate politicile externe, inclusiv cele comerciale?

  3. Având în vedere deficiențele la implementarea primului GAP, ce mijloace vor fi folosite pentru a asigura o mai bună aplicare a celui de-al doilea GAP atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre?

  4. Este pregătită Comisia să se angajeze să includă egalitatea de gen și capacitarea femeilor ca temă în viitoarele rapoarte anuale privind asistența externă a UE?

  5. Se angajează Comisia să folosească revizuirea la jumătatea perioadei a ICD 2017 și evaluarea rezultatelor celui de al 11-lea FED pentru a evalua impactul programelor finanțate de FED și ICD asupra femeilor și fetelor și să facă realocările necesare pentru a soluționa deficiențele de implementare a GAP și a îndeplini obiectivele de dezvoltare sustenabilă post-2015?

  6. Va conduce „schimbarea culturii instituționale” la o vizibilitate mai mare și la mai multe resurse pentru egalitatea de gen atât la sediul central, cât și în delegațiile UE, inclusiv o politică de resurse umane mai atentă la problematica genului și un angajament de a mări expertiza de gen a personalului său?