Parlamentarno vprašanje - O-000110/2015Parlamentarno vprašanje
O-000110/2015

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Vprašanje za ustni odgovor O-000110/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Linda McAvan, v imenu Odbora za razvoj

Postopek : 2015/2754(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000110/2015
Predložena besedila :
O-000110/2015 (B8-0763/2015)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Zaradi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2010–2015) so EU in države članice okrepile in boljše uskladile prizadevanja na področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk. Iz ocen tega načrta je razvidno, da so bili doseženi številni pomembni rezultati, a da pri izvajanju obstajajo tudi pomanjkljivosti.

Novi načrt za obdobje 2016–2020 je namenjen odpravi teh pomanjkljivosti, predvsem s spremembo institucionalne kulture, da bi zgradili zmogljivosti, izboljšali strokovno znanje in usposabljanje na področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk, z vse večjim poudarkom na poročanju, pri katerem se upošteva različnost spolov, spremljanju in prevzemanju odgovornosti in okviru, ki bo temeljil na rezultatih. Predlagana bodo tri prednostna področja: zagotavljanje telesne in duševne integritete žensk in deklet, spodbujanje gospodarskih pravic žensk in večja zastopanost in udeležba žensk in deklet.

1. Ali Komisija meni, da bi morali nov akcijski načrt oblikovati kot sporočilo, da bi povečali njegovo odmevnost in zagotovili ustrezen parlamentarni nadzor?

2. Ali Komisija skuša zagotoviti doslednost v zunanji politiki in akcijskega načrta ne uporablja le pri razvojnem sodelovanju, temveč pri vseh zunanjih politikah, tudi na področju trgovine?

3. Kako se bo zagotovilo boljše izvajanje drugega akcijskega načrta na ravni EU in v državah članicah glede na pomanjkljivosti pri izvajanju prvega akcijskega načrta ?

4. Ali se je Komisija pripravljena zavezati, da bo v prihodnja letna poročila o zunanji pomoči EU vključila vprašanje o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk?

5. Ali si Komisija prizadeva, da bo ob vmesnem pregledu instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja leta 2017 in pregledu uspešnosti 11. Evropskega razvojnega sklada ocenila, kakšen učinek imajo na ženske in dekleta programi, financirani s tem instrumentom in skladom, ter da bo ustrezno prerazporedila sredstva za odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju tega načrta in ciljev trajnostnega razvoja po letu 2015?

6. Ali bo sprememba institucionalne kulture na sedežih institucij EU in v njenih delegacijah privedla do večje odmevnosti vprašanja spola in več sredstev zanj, vključno s kadrovsko politiko, ki bo bolje upoštevala različnost spolov, in zavezo k izboljšanju strokovnega znanja s področja enakosti spolov pri zaposlenih?