Διαδικασία : 2015/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000111/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Συζήτηση :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 28k
25 Σεπτεμβρίου 2015
O-000111/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000111/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

 Θέμα: Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά τη θερινή ώρα στην Ευρώπη
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα προβλέπει τον ορισμό μιας κοινής ημερομηνίας την άνοιξη και το φθινόπωρο, κατά την οποία όλα τα ρολόγια πρέπει να μετακινηθούν αντίστοιχα, μπροστά ή πίσω κατά μία ώρα, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το εποχιακό φως της ημέρας σε όλα τα κράτη μέλη.

Στη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ήρθε η στιγμή να επανεξετάσουμε το ζήτημα της θερινής ώρας;», διάφοροι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν πρόσφατα πορίσματα ερευνών σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των διατάξεων για τη θερινή ώρα στις μεταφορές και στον τουρισμό, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, στην υγεία και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρά τα επιστημονικά τεκμήρια που εκτέθηκαν στην ακρόαση, σύμφωνα με τα οποία οι ισχύουσες διατάξεις για τη θερινή ώρα έχουν περισσότερα αρνητικά παρά θετικά αποτελέσματα, το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή ανέφερε: «Καθώς οι διατάξεις της ΕΕ έχουν θεσπιστεί ήδη από το 1981, έχουν διενεργηθεί διάφορες έρευνες, μελέτες και εκτιμήσεις αντικτύπου, όλες εκ των οποίων δείχνουν ότι 1) οι διατάξεις είναι επωφελείς και 2) τα περισσότερα κράτη μέλη τάσσονται υπέρ της διατήρησής τους ως έχουν. Η παρούσα Επιτροπή πρεσβεύει την επένδυση σημαντικής προσπάθειας για τα σημαντικά ζητήματα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η ως άνω επανερχόμενη διαρκώς συζήτηση, όσο ενδιαφέρουσα κι αν είναι.»

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει:

1. Γιατί αγνοεί συνειδητά τα πολυάριθμα ερευνητικά πορίσματα τόσο στην ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, τα οποία επισημαίνουν τον αρνητικό αντίκτυπο των διατάξεων περί θερινής ώρας;

2. Πότε και πώς προτίθεται να επανεξετάσει τον αντίκτυπο της εποχιακής αλλαγής ώρας στις μεταφορές και στον τουρισμό, στην κατανάλωση ενέργειας, στη γεωργία, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και στην υγεία, υπό το φως των εν λόγω επιστημονικών πορισμάτων; Μήπως διαθέτει ήδη, στην παρούσα χρονική στιγμή, οποιαδήποτε απόδειξη ότι η ενεργειακή κατανάλωση έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της θερινής ώρας στην Ευρώπη;

3. Εάν έχει στη διάθεσή της μια εκτίμηση των οικονομικών οφελών και του κόστους που προκύπτουν από την αλλαγή των ρολογιών, των δρομολογίων και των εξαμηνιαίων χρονοδιαγραμμάτων;

4. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών λαμπτήρων και συσκευών όσον αφορά τη σημασία της εφαρμογής της θερινής ώρας;

5. Εάν το ως άνω δελτίο τύπου αποτελεί την επίσημη θέση της Επιτροπής; Ερωτάται ο αρμόδιος Επίτροπος κατά πόσο θεωρεί ότι το περιεχόμενο και ο τόνος του δελτίου τύπου συνιστούν την κατάλληλη απάντηση στην πρωτοβουλία και τον προβληματισμό εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ η Επιτροπή φαίνεται να εκτιμά μόνο τη θέση των κρατών μελών.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου