Menettely : 2015/2722(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000111/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Keskustelut :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 27k
25. syyskuuta 2015
O-000111/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000111/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pavel Svoboda, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
Michael Cramer, Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan kesäaikajärjestelyn muuttamista koskeva kuulemistilaisuus
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kesäaikasäännöksistä 19. tammikuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/84/EY säädetään yhteisestä päivästä niin keväällä kuin syksyllä, jolloin kelloja on siirrettävä tunnilla eteen- tai taaksepäin, jotta vuodenajan päivänvalo voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkkaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Euroopan parlamentin 24. maaliskuuta 2015 järjestämässä julkisessa kuulemistilaisuudessa ”Onko kesäajan aika jo mennyt?” asiantuntijat esittelivät viimeaikaisia tutkimustuloksia kesäaikasäännösten mahdollisista vaikutuksista liikenteeseen ja matkailuun, Euroopan teollisuuteen, terveyteen ja mahdollisuuksiin säästää energiaa.

Vaikka kuulemistilaisuudessa esitettiin tieteellisiä todisteita siitä, että nykyisillä kesäaikasäännöksillä on enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia, komissio antoi lehdistötiedotteen, jossa se totesi, että ”niinkin kauan sitten kuin vuonna 1981 tapahtuneen EU-sääntöjen käyttöönoton jälkeen on laadittu ja tehty lukuisia raportteja, tutkimuksia ja vaikutustenarviointeja, joista kaikista käy ilmi, että 1) säännöt ovat olleet hyödyllisiä ja 2) useimmat jäsenvaltiot kannattavat niiden säilyttämistä nykyisessä muodossaan. Nykyinen komissio pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan merkittävästi merkittäviin kysymyksiin, eikä tämä aika ajoin toistuva ja eittämättä mielenkiintoinen keskustelu ole niiden joukossa”.

1. Miksi komissio jättää tieten tahtoen ottamatta huomioon lukuisten EU:ssa ja muualla, erityisesti Yhdysvalloissa, tehtyjen tutkimusten tulokset, joissa tuodaan esille kesäaikajärjestelyjen kielteiset vaikutukset?

2. Milloin ja miten komissio aikoo perehtyä uudelleen kesä- ja talviaikamuutosten vaikutuksiin liikenteeseen ja matkailuun, energiankulutukseen, maatalouteen, Euroopan teollisuuteen ja terveyteen näiden viimeaikaisten tieteellisten havaintojen valossa? Vai onko komissiolla jo nyt todisteita siitä, että kesäajan käyttöönotto on vähentänyt energiankulutusta Euroopassa?

3. Voiko komissio esittää arvion kellonaikojen, liikenteen aikataulujen ja kahdesti vuodessa vaihdettavien aikataulujen muuttamiseen liittyvistä taloudellisista hyödyistä ja kustannuksista?

4. Miten sähkölamppujen ja -laitteiden energiatehokkuuden paraneminen vaikuttaa kesäajan soveltamisen tarkoituksenmukaisuuteen?

5. Edustaako edellä mainittu lehdistötiedote komission virallista kantaa, ja katsooko asiasta vastaava komission jäsen, että tiedotteen sisältö ja sävy antaa asianmukaisen vastauksen Euroopan parlamenttiin valittujen jäsenten käynnistämään aloitteeseen ja esille tuomiin huolenaiheisiin, kun vaikuttaa siltä, että komissio pitää ainoastaan jäsenvaltioiden kantaa tärkeänä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö