Procedura : 2015/2722(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000111/2015

Teksty złożone :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Debaty :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 191kWORD 29k
25 września 2015
O-000111/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000111/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Pavel Svoboda, w imieniu Komisji Prawna
Michael Cramer, w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

 Przedmiot: Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu na letni w Europie
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego przewiduje wspólną datę zarówno na wiosnę, jak i na jesieni, kiedy to zegary muszą zostać ustawione odpowiednio jedną godzinę do przodu lub do tyłu w celu optymalnego wykorzystania sezonowego światła dziennego we wszystkich państwach członkowskich.

Podczas publicznego wysłuchania pt. „Czas na nową dyskusję nad czasem letnim?”, przeprowadzonego przez Parlament Europejski w dniu 24 marca 2015 r., eksperci przedstawili najnowsze wyniki dotyczące ewentualnego wpływu ustaleń dotyczących czasu letniego na transport i turystykę, europejski przemysł, zdrowie oraz oszczędność energii.

Mimo przedstawionych podczas wysłuchania naukowych dowodów na to, że obecne ustalenia dotyczące czasu letniego mają bardziej negatywny niż pozytywny wpływ, Komisja wydała komunikat prasowy, w którym oświadczyła: „Ponieważ przepisy unijne weszły w życie już w 1981 r., opracowano szereg sprawozdań, badań i ocen wpływu, które wszystkie wykazały, że 1) przepisy mają korzystny wpływ i 2) większość państw członkowskich jest za ich utrzymaniem w dotychczasowej postaci. Komisja pragnie na poważnie zajmować się istotnymi sprawami, a ta stale powracająca dyskusja, choć interesująca, do nich nie należy.”

1. Dlaczego Komisja celowo ignoruje liczne wyniki badań z UE i innych krajów, szczególnie USA, wskazujące na negatywny wpływ ustaleń dotyczących czasu letniego?

2. Kiedy i w jaki sposób Komisja ponownie przeanalizuje wpływ sezonowej zmiany czasu na transport i turystykę, zużycie energii, rolnictwo, europejski przemysł oraz zdrowie w świetle tych naukowych ustaleń lub czy ma ona obecnie jakiekolwiek dowody na to, że zużycie energii uległo zmniejszeniu dzięki wprowadzeniu czasu letniego w Europie?

3. Czy Komisja jest w posiadaniu oszacowania korzyści ekonomicznych i kosztów zmiany zegarów, zegarków, rozkładów jazdy i harmonogramów półrocznych?

4. Jaki jest wpływ zwiększonej efektywności energetycznej lamp i urządzeń elektrycznych na zasadność stosowania czasu letniego?

5. Czy ww. komunikat prasowy reprezentuje oficjalne stanowisko Komisji i czy odpowiedzialny komisarz uznał, że jego treść i ton stanowią odpowiednią odpowiedź na inicjatywę i obawy wyrażone przez wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, podczas gdy Komisja wydaje się cenić tylko stanowisko państw członkowskich?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności