Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000113/2015

Внесени текстове :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 51kWORD 30k
28 септември 2015 г.
O-000113/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000113/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Giovanni La Via, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Vicky Ford, от името на Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Jerzy Buzek, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Michael Cramer, от името на Комисия по транспорт и туризъм

 Относно: Измерване на емисиите в автомобилния сектор
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 18 септември 2015 г. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ издаде предупреждение за нарушение на пределните стойности на емисиите срещу Фолксваген. Агенцията за опазване на околната среда и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси са извършили оценка на различни модели дизелови автомобили, произведени от Фолксваген, и са събрали доказателства, че на пътя превозните средства са изпускали до 40 пъти повече замърсяване, отколкото позволяват стандартите за емисиите. След това Фолксваген призна, че е подправял изпитванията за равнищата на дизелови емисии на пазара на Съединените щати чрез системно използване на измервателно-коригиращи устройства, които заблуждават изпитванията за емисии на азотни оксиди (NOx) и са изрично забранени в Регламент (ЕО) № 715/2007.

С оглед на значението на защитата на гражданите, тяхното здраве и качеството на въздуха, както и доверието и увереността на потребителите в стандартите и механизма за одобрение на типа, използвани в Европа, е от съществено значение да се предостави информация, за да се оцени дали европейските режими на изпитване също са били неблагоприятно повлияни от такава намеса.

– Как ще извърши Комисията цялостно разследване на всяка потенциална намеса от типа, открит в Съединените щати, в процеса на одобрение по отношение на пределните стойности на емисиите от страна на Фолксваген и други производители на автомобили, независимо дали на дизелови или бензинови автомобили?

– Националните органи, отговарящи за одобрението на типа, са закъснявали с откриването на тези подвеждащи практики, които е възможно да са продължавали дълги години. Каква роля е играла Комисията досега? Как може да се осигури независимостта и отчетността на националните органи, отговарящи за одобрението на типа и изпитванията?

– Засегнати ли са други замърсяващи емисии, различни от NOx, или дори емисии на парникови газове (CO2)?

– Какви мерки ще вземе Комисията, за да се подобри и хармонизира изпитването за емисии, така че да отразява по-добре реалното използване на моторните превозни средства след въвеждането на изпитванията в реални условия на движение? Тази методология на изпитване ще бъде ли въведена преди 2017 г. с коефициент на съответствие 1 и въз основа на изпитване на случаен цикъл?

– Комисията предприема ли незабавни действия за предотвратяване на подобни ситуации? Необходими ли са по-нататъшни действия за подобряване на изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС и за отстраняване на пропуските?

– Какви мерки предвижда Комисията да предприеме за засилване на прилагането на стратегията на ЕС за устойчива транспортна система с ефективно използване на ресурсите за автомобилния и другите видове транспорт?

– Как възнамерява Комисията да информира Европейския парламент за своето разследване?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност