Parlamentní otázka - O-000113/2015Parlamentní otázka
O-000113/2015

Měření emisí v automobilovém odvětví

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000113/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Giovanni La Via, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Vicky Ford, za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Jerzy Buzek, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Michael Cramer, za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Postup : 2015/2865(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000113/2015
Předložené texty :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Přijaté texty :

18. září 2015 vydal Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických (dále jen EPA) oznámení o porušení limitu emisí společností Volkswagen. EPA a kalifornská komise Californian Air Resources Board zhodnotily různé modely automobilů s naftovým motorem vyrobených společností Volkswagen a shromáždily důkazy o tom, že vozidla na silnici vypouštějí až 40krát větší znečištění, než povolují emisní standardy. Volkswagen následně přiznal, že zmanipuloval testy emisí naftových motorů na trhu USA prostřednictvím „odpojovacích zařízení“, která podvádějí při testu emisí oxidů dusíku (NOx) a jsou výslovně zakázána nařízením (EU) č. 715/2007.

Vzhledem k důležitosti ochrany občanů, jejich zdraví a kvality ovzduší, jakož i důvěry spotřebitelů a spoléhání na standardy a mechanismus schválení typu, který je používán v Evropě, je zásadně důležité, aby byly poskytnuty informace ke zhodnocení, zda byly takovouto manipulací negativně ovlivněny i evropské režimy testování.

– Jak hodlá Komise důkladně vyšetřit jakoukoli potenciální manipulaci procesu schvalování, jako je ta, která byla odhalena ve Spojených státech, pokud jde o emisní limity, ze strany Volkswagenu a dalších výrobců automobilů, ať už s naftovými či benzínovými motory?

– Vnitrostátním schvalovacím orgánům trvalo dlouho, než odhalily tyto podvodné praktiky, jež se mohly vyskytovat po mnoho let. Jakou roli hrála doposud Komise? Jak je možné zajistit nezávislost a odpovědnost vnitrostátních schvalovacích a testovacích orgánů?

– Jedná se i o jiné znečišťující emise, než jsou NOx, či i emise skleníkových plynů (CO2)?

– Jaká opatření ke zlepšení a harmonizaci testování emisí přijme Komise tak, aby lépe odpovídaly používání motorových vozidel ve skutečném světě po zavedení emisních testů při skutečné jízdě? Bude tato metodologie testování provedena do roku 2017 s faktorem shody 1 a na základě testování s náhodným cyklem?

– Přijímá Komise okamžitá opatření, aby zamezila podobným situacím? Jsou potřebná další opatření na provádění a vynucování právních předpisů EU a k odstranění mezer?

– Jaká opatření plánuje Komise přijmout k posílení provádění strategie EU pro dopravní systém silniční dopravy a dalších oborů dopravy, který bude udržitelný a bude účinně využívat zdroje?

– Jak hodlá Komise průběžně informovat Parlament o svém vyšetřování?