Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000113/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 55kWORD 30k
28 Σεπτεμβρίου 2015
O-000113/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000113/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

 Θέμα: Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (EPA) εξέδωσε ανακοίνωση για παραβίαση των ορίων εκπομπών κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας Vοlkswagen. Η ΕΡΑ και το Συμβούλιο αερίων πόρων της Καλιφόρνιας αξιολόγησε μία σειρά από μοντέλα πετρελαιοκίνητων οχημάτων που κατασκευάζονται από τη Vοlkswagen και συγκέντρωσε στοιχεία ότι τα εν λόγω οχήματα εξέπεμπαν κατά τη διάρκεια της οδήγησης 40 φορές περισσότερους ρύπους από ό,τι επέτρεπαν τα πρότυπα εκπομπών. Η Vοlkswagen παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι είχε χειραγωγήσει τις δοκιμές για τα επίπεδα εκπομπών των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω συστηματικής χρήσης "ειδικού λογισμικού συστημάτων αναστολής" που εξαπατούσαν τις δοκιμές εκπομπών για τα οξείδια του αζώτου (NOx) και που απαγορεύονται ρητά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προστασίας των πολιτών, της υγείας τους και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την εμπιστοσύνη στα πρότυπα και τους μηχανισμούς έγκρισης τύπου που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, είναι ουσιώδες να δοθούν πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον τα ευρωπαϊκά συστήματα δοκιμών έχουν επίσης επηρεαστεί αρνητικά από αυτή τη χειραγώγηση.

– Πώς προτίθεται η Επιτροπή να ερευνήσει ενδελεχώς κάθε πιθανή χειραγώγηση – του τύπου που ανακαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες – της διαδικασίας έγκρισης σχετικά με τα όρια εκπομπών από τη Vοlkswagen και άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, είτε πρόκειται για πετρελαιοκίνητα είτε για βενζινοκίνητα οχήματα;

– Οι εθνικές αρχές έγκρισης τύπου άργησαν να ανακαλύψουν αυτές τις παραπλανητικές πρακτικές, οι οποίες μπορεί να εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια. Ποιον ρόλο έχει διαδραματίσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή; Με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και η υποχρέωση λογοδοσίας των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και δοκιμών;

– Υφίστανται κι άλλες εκπομπές που ρυπαίνουν πέρα από το NOx, ή ακόμη και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CO2);

– Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να βελτιώσει και να εναρμονίσει τις δοκιμές εκπομπών, ώστε να αντανακλούν καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες χρήσης των μηχανοκίνητων οχημάτων μετά την εισαγωγή δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες; Πρόκειται η εν λόγω μεθοδολογία ελέγχου να εφαρμοστεί από το 2017, με συντελεστή συμμόρφωσης 1 και στη βάση τυχαίου κύκλου οδήγησης όσον αφορά τον έλεγχο;

– Λαμβάνει η Επιτροπή άμεσα μέτρα για την πρόληψη παρόμοιων καταστάσεων; Απαιτείται περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της υλοποίησης και της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ καθώς και για την εξάλειψη των υφιστάμενων νομικών κενών;

– Ποια μέτρα σκέπτεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ όσον αφορά ένα βιώσιμο, αποδοτικό ως προς τη χρήση πόρων σύστημα μεταφορών για τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές με άλλους τρόπους;

– Πώς προτίθεται η Επιτροπή να τηρήσει ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τις έρευνές της;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου