Parlamentarno pitanje - O-000113/2015Parlamentarno pitanje
O-000113/2015

  Mjerenje emisija u automobilskom sektoru

  Pitanje za usmeni odgovor O-000113/2015
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Giovanni La Via, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  Vicky Ford, u ime Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  Jerzy Buzek, u ime Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  Michael Cramer, u ime Odbor za promet i turizam

  Postupak : 2015/2865(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000113/2015
  Podneseni tekstovi :
  O-000113/2015 (B8-0764/2015)
  Doneseni tekstovi :

  Agencija za zaštitu okoliša SAD-a izdala je 18. rujna 2015. obavijest da Volkswagen krši propise o graničnim vrijednostima emisija. Agencija za zaštitu okoliša i kalifornijski Odbor za zaštitu zraka provjerili su niz modela dizelskih automobila proizvođača Volkswagen i prikupili dokaze da ta vozila na cesti prekoračuju dopuštene standardne vrijednosti emisija i do 40 puta. Iz Volkswagena su naknadno priznali da su namještali testiranja razine emisija dizelskih automobila na američkom tržištu sustavnom upotrebom „poremećajnih uređaja”, kojima se lažiraju rezultati testova za emisije dušikovih oksida (NOx) i koji su izričito zabranjeni Uredbom (EZ) br. 715/2007.

  Nužno je pružiti informacije kako bi se ocijenilo je li se na taj način manipuliralo europskim sustavima testiranja jer je to važno za zaštitu građana, njihovog zdravlja i kvalitete zraka te za povjerenje potrošača u norme i mehanizme homologacije koji se upotrebljavaju u Europi.

  – Kako će Komisija detaljno istražiti sve potencijalne manipulacije postupka homologacije u pogledu graničnih vrijednosti emisija, poput onih koje su otkrivene u Sjedinjenim Državama, koju su provodili Volkswagen i drugi proizvođači automobila, bilo da je riječ o dizelskim ili benzinskim vozilima?

  – Nacionalna tijela nadležna za homologaciju nisu dovoljno brzo otkrila te zavaravajuće postupke, koji se možda provode godinama. Koja je do sada bila uloga Komisije? Kako zajamčiti nezavisnost i odgovornost nacionalnih tijela za homologaciju i testiranja?

  – Odnosi li se to i na emisije drugih onečišćivača, ne samo na emisije NOx ili čak na emisije stakleničkih plinova (CO2)?

  – Koje će korake Komisija poduzeti kako bi se, nakon uvođenja testiranja emisija tijekom stvarne vožnje, poboljšalo i uskladilo testiranje emisija koje bi tada točnije odražavalo stvarnu upotrebu motornih vozila? Hoće li se ta metodologija testiranja uvesti do 2017. uz primjenu faktora sukladnosti koji iznosi 1 te na temelju testiranja nasumičnih ciklusa vožnje?

  – Poduzima li Komisija trenutačno mjere kako bi spriječila slične situacije? Jesu li potrebne daljnje mjere kako bi se poboljšala provedba i primjena zakonodavstva Unije te uklonili propusti?

  – Koje mjere Komisija planira poduzeti kako bi se poboljšala provedba strategije EU-a za održiv i resursno učinkovit prometni sustav za cestovni prijevoz i druge načine prijevoza?

  – Kako Komisija namjerava obavještavati Parlament o svojoj istrazi?