Parlamenta jautājums - O-000113/2015Parlamenta jautājums
O-000113/2015

Emisiju mērījumi automobiļu nozarē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000113/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Giovanni La Via, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā
Vicky Ford, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja komitejas vārdā
Jerzy Buzek, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja komitejas vārdā
Michael Cramer, Transporta un tūrisma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2015/2865(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000113/2015
Iesniegtie teksti :
O-000113/2015 (B8-0764/2015)
Pieņemtie teksti :

ASV Vides aizsardzības aģentūra (VAA) 2015. gada 18. septembrī izdeva Volkswagen paziņojumu par emisiju robežvērtību pārkāpumu. VAA un Kalifornijas Gaisa resursu padome izvērtēja dažādu modeļu dīzeļdzinēja automobiļus, ko ražo Volkswagen, un savāca pierādījumus tam, ka transportlīdzekļu emisijas uz ceļa rada līdz pat 40 reižu lielāku piesārņojumu, nekā pieļauj emisiju standarti. Uzņēmums Volkswagen vēlāk atzina, ka dīzeļdzinēju emisijas līmeņa testiem ASV tirgū ir sistemātiski izmantotas “izslēgšanas ierīces”, kas apmāna emisijas testus attiecībā uz slāpekļa oksīdiem (NOx) un kas ir skaidri aizliegtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir aizsargāt iedzīvotājus, viņu veselību un gaisa kvalitāti, kā arī patērētāju uzticību un pārliecību par standartiem un tipa apstiprinājuma mehānismu, ko izmanto Eiropā, ir būtiski sniegt informāciju, lai novērtētu, vai šādas manipulācijas ir negatīvi ietekmējušas arī Eiropas testēšanas režīmus.

– Kā Komisija veiks rūpīgu izmeklēšanu par iespējamu manipulāciju — līdzīgu tai, kas atklāta ASV — saistībā ar apstiprināšanas procesu attiecībā uz emisiju robežvērtībām, ko veicis uzņēmums Volkswagen un citi automašīnu ražotāji gan attiecībā uz dīzeļdzinēja, gan benzīna dzinēja transportlīdzekļiem?

– Valstu tipa apstiprinājuma iestādes nav ātri konstatējušas šādu maldinošu praksi, kas var būt turpinājusies jau daudzus gadus. Kāda līdz šim ir bijusi Komisijas loma? Kā nodrošināt valsts tipa apstiprinājuma un testēšanas iestāžu neatkarību un pārskatatbildību?

– Vai ir iesaistītas arī citu piesārņojošu vielu, izņemot NOx, emisijas vai pat siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisijas ?

– Kādus pasākumus Komisija veiks nolūkā uzlabot un saskaņot emisiju testēšanu, lai labāk atspoguļotu mehānisko transportlīdzekļu reālo izmantošanu pēc reālas braukšanas emisiju testu ieviešanas? Vai šāda testēšanas metodoloģija tiks ieviesta līdz 2017. gadam, izmantojot atbilstības koeficientu 1 un pamatojoties uz nejauša cikla testiem?

– Vai Komisija veic tūlītējus pasākumus, lai nepieļautu līdzīgas situācijas? Vai ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, lai uzlabotu ES tiesību aktu īstenošanu un piemērošanu un novērstu tiesību aktu nepilnības?

– Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai stiprinātu to, kā tiek īstenota ES stratēģija ilgtspējīgai un resursu ziņā efektīvai transporta sistēmai autotransportam un citiem transporta veidiem?

– Kā Komisija plāno nodrošināt Parlamenta informēšanu par tās veikto izmeklēšanu?