Întrebare parlamentară - O-000113/2015Întrebare parlamentară
O-000113/2015

  Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000113/2015
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Giovanni La Via, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  Vicky Ford, în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  Jerzy Buzek, în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Michael Cramer, în numele Comisia pentru transport și turism

  Procedură : 2015/2865(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000113/2015
  Texte depuse :
  O-000113/2015 (B8-0764/2015)
  Texte adoptate :

  La 18 septembrie 2015 Agenția de protecție a mediului a Statelor Unite (EPA) a emis un aviz de încălcare a limitelor de emisii împotriva Volkswagen. EPA și Comitetul Californian privind resursele atmosferice au evaluat diverse modele de autoturisme diesel fabricate de Volkswagen și au strâns dovezi cum că vehiculele aflate în trafic produceau de 40 de ori mai multe emisii poluante decât nivelul admis de standardele de emisii. Volkswagen a recunoscut ulterior că a falsificat testele pentru nivelurile de emisii ale motoarelor diesel pentru piața Statelor Unite prin utilizarea sistematică a unor „dispozitive de manipulare” care distorsionează rezultatele testului de emisii de oxizi de azot (NOx) și sunt interzise în mod explicit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

  Știind cât este de important să protejăm cetățenii, sănătatea lor și calitatea aerului, precum și încrederea consumatorilor în standardele și mecanismele de omologare utilizate în Europa, este esențial să se furnizeze informații pentru a aprecia dacă sistemele de testare europene au fost și ele afectate negativ de o asemenea manipulare.

  – Cum va investiga Comisia riguros orice potențială manipulare – de tipul celei descoperite în Statele Unite – a procesului de omologare în ceea ce privește limitele de emisii de către Volkswagen și alți fabricanți de autoturisme, fie că este vorba de vehicule cu motoare diesel sau pe benzină?

  – Autoritățile naționale de omologare de tip nu au descoperit cu promptitudine aceste practici de înșelăciune care e posibil să fi început cu mulți ani în urmă. Ce rol a jucat Comisia până acum? Cum poate fi garantată independența și răspunderea autorităților naționale de omologare de tip și testare?

  – Mai sunt implicate și alte emisii poluante în afară de noxe, poate chiar emisii de gaze cu efect de seră (CO2)?

  – Ce măsuri va lua Comisia pentru a îmbunătăți și armoniza testarea emisiilor, astfel încât să reflecte mai bine utilizarea în condiții reale de trafic a autovehiculelor după introducerea testelor de emisii în condiții de rulare reale? Va fi această metodologie de testare implementată până în 2017, cu un factor de conformitate 1 și pe baza testării ciclice prin sondaj?

  – Ia Comisia măsuri imediate pentru a preveni situații similare? Este nevoie de mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți implementarea și asigurarea respectării legislației UE și a elimina lacunele?

  – Ce măsuri are Comisia de gând să ia pentru o implementare mai strictă a strategiei UE pentru un sistem de transport sustenabil și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor pentru transportul rutier și alte moduri de transport?

  – Cum intenționează Comisia să țină Parlamentul la curent cu derularea investigației?