Postup : 2015/2865(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000113/2015

Predkladané texty :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 29k
28. septembra 2015
O-000113/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000113/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Giovanni La Via, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vicky Ford, v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Jerzy Buzek, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Michael Cramer, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

 Vec: Meranie emisií v automobilovom priemysle
 Odpoveď v pléne 

Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA) vydala 18. septembra 2015 oznámenie o porušení emisných limitov spoločnosťou Volkswagen. EPA a Kalifornská rada pre vzdušné zdroje (Californian Air Resources Board – CARB) posúdili viacero modelov vozidiel s naftovým motorom vyrábaných spoločnosťou Volkswagen a zhromaždili dôkazy, že vozidlá na ceste produkovali až 40-krát viac emisií než dovoľujú normy. Volkswagen následne pripustil, že skresľoval výsledky testov na naftové emisie na trhu Spojených štátov prostredníctvom systematického využívania „rušiacich zariadení“, ktoré skresľujú výsledky testov na oxidy dusíka (NOx) a sú výslovne zakázané podľa nariadenia (ES) č. 715/2007.

Vzhľadom na dôležitosť ochrany občanov, ich zdravia a kvality ovzdušia, ako aj dôveru spotrebiteľov v normy a mechanizmy typového schvaľovania používané v Európe má zásadný význam, aby sa sprístupnili informácie, ktoré by umožnili posúdiť, či európske režimy testovania boli tiež nepriaznivo ovplyvnené takouto manipuláciou.

– Ako bude Komisia dôkladne vyšetrovať všetky potenciálne manipulácie – podobné odhaleniam v Spojených štátoch – so schvaľovacím procesom v súvislosti s emisnými limitmi zo strany Volkswagenu a ostatných výrobcov automobilov, či už s naftovým alebo benzínovým pohonom?

– Vnútroštátnym schvaľovacím orgánom trvalo dlho, kým odhalili tieto zavádzajúce praktiky, ktoré mohli existovať už mnoho rokov. Akú úlohu zohrávala Komisia doteraz? Ako je možné zabezpečiť nezávislosť a zodpovednosť vnútroštátnych orgánov pre typové schvaľovanie a testovanie?

– Týkajú sa podozrenia aj iných znečisťujúcich emisií, než NOx, alebo dokonca emisií skleníkových plynov (CO 2)?

– Aké kroky Komisia podnikne na zlepšenie a zosúladenie testovania emisií, aby lepšie odrážalo používanie motorových vozidiel v skutočnej prevádzke po zavedení testov emisií v reálnych podmienkach? Zavedie sa táto testovacia metóda do roku 2017, s faktorom zhody 1 a na základe testovania s náhodným cyklom (random-cycle testing)?

– Plánuje Komisia vykonať okamžité kroky na zabránenie podobným situáciám? Sú potrebné ďalšie opatrenia na zlepšenie vykonávania a presadzovania právnych predpisov EÚ a na odstránenie medzier v právnych predpisoch?

– Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na posilnenie vykonávania stratégie EÚ pre trvalo udržateľný, zdrojovo efektívny dopravný systém pre cestné a iné druhy dopravy?

– Akým spôsobom Komisia mieni informovať Parlament o svojom vyšetrovaní?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia