Parlamentná otázka - O-000114/2015Parlamentná otázka
O-000114/2015

Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000114/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2015/2635(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000114/2015
Predkladané texty :
O-000114/2015 (B8-0769/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Aké je všeobecné politické stanovisko Rady, pokiaľ ide o akékoľvek hromadné elektronické sledovanie občanov EÚ?

Považuje Rada ochranu občanov EÚ pred hromadným elektronickým sledovaním za dostatočnú?

Aké opatrenia uskutočnila Rada od prijatia uznesenia z 12. marca 2014 s cieľom chrániť základné práva v digitálnom veku?

Aké ďalšie opatrenia plánuje Rada prijať?