Menetlus : 2015/2820(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000121/2015

Esitatud tekstid :

O-000121/2015 (B8-1102/2015)

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 15
CRE 28/10/2015 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 26k
13. oktoober 2015
O-000121/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000121/2015
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

 Teema: Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule
 Vastus täiskogul 

Majanduskriisi tagajärjel on pikaajaline töötus alates 2007. aastast kahekordistunud ning moodustab poole kogu töötusest. Enam kui 12 miljonit inimest ehk 5 % ELi aktiivsest elanikkonnast on pikaajalised töötud. 2014. aastal oli 60 % pikaajalistest töötutest olnud tööta vähemalt kaks aastat järjest. Igal aastal loobub üks viiest pikaajalisest töötust töö otsimisest täielikult. Ehkki ELi tööturg näitab mõningaid paranemise märke, on pikaajaliste töötute määr jätkuvalt kõrge.

– Kuidas kavatseb nõukogu kõrvaldada tulemuslikult mitmed takistused, millega paljud pikaajalised töötud silmitsi seisavad, nagu vaesus, oskuste kadumine ja terviseprobleemid?

– Kuidas kavatseb nõukogu luua pikaajalistele töötutele jätkusuutlikke töökohti, eelkõige suure struktuurse tööpuudusega riikides ja piirkondades? Kas nõukogu kaalub sellega seoses tööhõivet soodustavaid maksumeetmeid?

– Millist paindlikkust riiklikes eelarve-eeskirjades võib ette näha ja milliseid vahendeid saab kasutada (eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kaudu), eriti makromajanduslikes kohandamisprogrammides osalevates liikmesriikides?

– Kuidas kavatseb nõukogu parandada oskuste ja töökohtade kokkusobivust, et pikaajalised töötud taasintegreerida ja nende tööalast konkurentsivõimet parandada?

– Kuidas tagavad liikmesriigid pikaajalistele töötutele mõeldud töökohtade kvaliteedi ning väldivad nende sattumist ebakindlatele töökohtadele?

– Sotsiaalsed, majanduslikud ja eelarvelised tingimused on liikmesriigiti väga erinevad. Samal ajal moodustavad ka pikaajalised töötud väga heterogeense rühma. Kuidas näeb nõukogu oma soovituses ette nende erinevustega toimetulekut, püüeldes samal ajal eduka rakendamise poole kõigis liikmesriikides? Kuidas tagatakse parimate tavade kindlakstegemine ja vahetus?

– Kuidas kavatseb nõukogu parandada kauem kui 18 kuud tööta olnud inimeste või suure hulga registreerimata töötute olukorda, kui ta keskendub 12–18 kuud tööta olnud isikutele?

– Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et kaasata kõik asjaomased sidusrühmad (sh vabaühendused ja erasektori tööturuasutused) edukalt pikaajaliste töötute integreerimise protsessi?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika