Procedure : 2015/2820(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000121/2015

Ingediende teksten :

O-000121/2015 (B8-1102/2015)

Debatten :

PV 28/10/2015 - 15
CRE 28/10/2015 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 102kWORD 26k
13 oktober 2015
O-000121/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000121/2015
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 Betreft: Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt
 Antwoord plenaire 

Als gevolg van de economische crisis is het aantal langdurig werklozen sinds 2007 verdubbeld en vormen zij de helft van alle werklozen. Meer dan 12 miljoen mensen, dat wil zeggen 5 % van de beroepsbevolking in de EU, zijn langdurig werkloos. In 2014 zat 60 % van de langdurig werklozen ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren zonder werk. Elk jaar stopt één op de vijf langdurig werklozen helemaal met het zoeken naar een baan. Hoewel de arbeidsmarkten in de EU lichte tekenen van vooruitgang vertonen, blijft het percentage langdurig werklozen hoog.

– Hoe wil de Raad korte metten maken met alle obstakels waarmee langdurig werklozen te maken hebben, zoals armoede, uitholling van vaardigheden en gezondheidsproblemen?

– Hoe wil de Raad duurzame banen voor langdurig werklozen scheppen, vooral in landen en regio's die structureel met hoge werkloosheid kampen? Overweegt de Raad in dit verband een gunstigere belasting op arbeid in te voeren om de werkgelegenheid te bevorderen?

– In hoeverre kunnen de nationale begrotingsregels worden opgerekt en hoeveel middelen kunnen er beschikbaar worden gesteld (met name via het Europees Sociaal Fonds), vooral voor lidstaten die onder een economisch aanpassingsprogramma vallen?

– Hoe wil de Raad de koppeling tussen vaardigheden en banen verbeteren voor de herintreding en de inzetbaarheid van langdurig werklozen?

– Hoe zullen de lidstaten toezien op de kwaliteit van banen voor langdurig werklozen en voorkomen dat ze terechtkomen in onzekere werksituaties?

– Lidstaten verschillen aanzienlijk van elkaar op het vlak van sociale, economische en budgettaire omstandigheden. Bovendien vormen de langdurig werklozen een zeer heterogene groep. Welke aanpak staat de Raad in zijn aanbeveling voor ten aanzien van deze verscheidenheid, als tegelijkertijd een succesvolle tenuitvoerlegging in alle lidstaten wordt beoogd? Hoe wordt de identificatie en de uitwisseling van optimale werkmethoden gegarandeerd?

– Hoe wil de Raad verbetering aanbrengen in de situatie van mensen die al meer dan 18 maanden werkloos zijn, of van de grote groep niet-geregistreerde werklozen, terwijl de aandacht uitgaat naar een werkloosheidsduur van 12 tot 18 maanden?

– Welke specifieke maatregelen wil de Raad nemen om alle belanghebbenden (waaronder ngo's en particuliere arbeidsdiensten) met succes te betrekken bij het herintredingsproces van langdurig werklozen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid