Parlamentarno vprašanje - O-000121/2015Parlamentarno vprašanje
O-000121/2015

Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela

Vprašanje za ustni odgovor O-000121/2015
za Svet
Člen 128 poslovnika
Thomas Händel, v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Postopek : 2015/2820(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000121/2015
Predložena besedila :
O-000121/2015 (B8-1102/2015)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Zaradi gospodarske krize se je od leta 2007 dolgotrajna brezposelnost podvojila, tako da je dolgotrajno brezposelnih že polovica vseh brezposelnih, kar pomeni več kot 12 milijonov ljudi, torej 5 % aktivnega prebivalstva EU. Leta 2014 je bilo več kot 60 % trajno brezposelnih brez dela najmanj dve zaporedni leti. Vsako leto vsak peti dolgotrajno brezposelni popolnoma preneha iskati zaposlitev. Čeprav so na trgih dela EU vidni nekateri znaki izboljšanja, je stopnja dolgotrajne brezposelnosti še vedno visoka.

– Kako namerava Svet obravnavati številne prepreke, s katerimi se srečujejo mnogi dolgotrajno brezposelni, kot so revščina, izgubljanje spretnosti in zdravstvene težave?

– Kako namerava Svet ustvariti trajnostna delovna mesta za dolgotrajno brezposelne, zlasti v državah in regijah z visoko strukturno brezposelnostjo? Ali v zvezi s tem razmišlja, da bi uvedel ukrepe za davčno obremenitev dela, s katerimi bi spodbujali zaposlovanje?

– Kakšno prožnost bi lahko predvideli pri nacionalnih proračunskih pravilih in katera sredstva bi lahko dali na voljo (še posebej iz Evropskega socialnega sklada), zlasti za države članice, ki so vključene v programe gospodarskega prilagajanja?

– Kako namerava Svet izboljšati povezavo med spretnostmi in delovnimi mesti, da bi dolgotrajno brezposelne ponovno vključili na trg dela in jih zaposlili?

– Kako bodo države članice zagotavljale kakovostna delovna mesta za dolgotrajno brezposelne in preprečevale njihovo prekarnost?

– Družbene, gospodarske in proračunske razmere se v državah članicah močno razlikujejo, obenem pa dolgotrajno brezposelni tvorijo zelo heterogeno skupino. Kako namerava Svet v svojem priporočilu upoštevati to raznolikost in hkrati zagotoviti uspešno izvajanje ukrepov v vseh državah članicah? Kako bosta zagotovljena opredeljevanje in izmenjava najboljše prakse?

– Kako namerava Svet izboljšati položaj ljudi, ki so brez zaposlitve več kot 18 mesecev, ali številnih ljudi, ki niso registrirani, če se osredotoča na brezposelnost, ki traja od 12 do 18 mesecev?

– Katere posebne ukrepe načrtuje Svet, da bi v proces vključevanja dolgotrajno brezposelnih na trg dela uspešno vključili vse ustrezne deležnike (tudi nevladne organizacije in zasebne službe za zaposlovanje)?