Menettely : 2015/2855(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000126/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000126/2015 (B8-1105/2015)

Keskustelut :

PV 25/11/2015 - 13
CRE 25/11/2015 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 25k
15. lokakuuta 2015
O-000126/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000126/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iratxe García Pérez, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

 Aihe: Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen EU:ssa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vaikka nyt vietetäänkin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan kansainvälistä teemapäivää, naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisessa ei ole saavutettu juurikaan edistystä sen jälkeen, kun perusoikeusvirasto teki EU:n laajuisen tutkimuksensa vuonna 2014. Lisäksi lukuisien naisten elämään vaikuttava laajalti esiintyvä pahoinpitely jää edelleen järjestelmällisesti suurelta osin ilmoittamatta viranomaisille. Komissio totesi vuosi sitten, että se jakaa sitoutumisemme naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Tämä otetaan huomioon naisten ja miesten tasa-arvoa koskevassa komission uudessa strategiassa, joka sisältää sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa käsittelevän osan.

1. Milloin komissio julkistaa tämän naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan uuden strategian, ja millaisia pilareita ehdotetaan, jotta kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voitaisiin torjua tehokkaasti? Voiko komissio uutta strategiaa odotettaessa harkita erityisen direktiivin esittämistä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta, kuten parlamentti on pyytänyt. Jos ei, miksi ei?

2. Millaisia oikeudellisia ja konkreettisia toimia komissio on kuluneen vuoden aikana toteuttanut pannakseen aktiivisesti alulle Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin jäsenvaltioissa ja EU:n liittymisen siihen? Millaisia tuloksia komission käynnistämällä tätä kysymystä koskevalla tutkimuksella saatiin?

3. Voiko komissio arvioida, missä määrin eurooppalaista suojelumääräystä koskeva direktiivi on tällä hetkellä siirretty kansallisen lainsäädännön osaksi, ja milloin sen täytäntöönpanoa koskeva kertomus julkistetaan? Voiko komissio arvioida tarvetta ottaa käyttöön siirtymälauseke niin, että sukupuoleen perustuva väkivalta sisällytettäisiin SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin rikosten aloihin?

4. Miten komissio aikoo tehdä yhteistyötä EU:n muiden toimielinten kanssa, jotta vuodesta 2017 tehtäisiin EU:ssa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen teemavuosi, kuten on toistuvasti pyydetty asiaa koskevan tietämyksen parantamiseksi?

5. Aikooko komissio tarkastella nykyistä lainsäädäntöä ja lainvalvontamekanismeja niin, että voidaan tehokkaasti torjua naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan uusia muotoja, kuten verkossa esiintyvää väkivaltaa ja ahdistelua?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö