Parlamentarno pitanje - O-000127/2015Parlamentarno pitanje
O-000127/2015

Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. - 2020.

Pitanje za usmeni odgovor O-000127/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Iskra Mihaylova, u ime Odbor za regionalni razvoj

Postupak : 2015/2772(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000127/2015
Podneseni tekstovi :
O-000127/2015 (B8-1103/2015)
Doneseni tekstovi :

Institucije EU-a poduzele su važne korake. U uredbu o zajedničkim odredbama uključile su mjere za pojednostavljenje i osnovale su skupinu neovisnih stručnjaka na visokoj razini za praćenje postupka pojednostavljenja za korisnike Europskih strukturnih i investicijskih fondova unutar Komisije kako bi se posvetile pitanju pojednostavljenja.

Usprkos tim nastojanjima učinkovito upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima ograničeno je zbog pretjerane uporabe ili strogog pridržavanja formalnih odredbi na razini EU-a i država članica kao i na regionalnoj i lokalnoj razini.

Uzimajući u obzir navedeno, hoće li Komisija:

1. Poduzeti odvažne korake kako bi se spriječilo nastajanje prepreka i; u slučaju da one postoje, ukloniti ih? Inicijative i smjernice koje se odnose na pojednostavljenje, a temelje se na najboljim praksama i preporukama skupine na visokoj razini, potrebno je dijeliti među državama članicama i regijama kako bi se potaknulo smanjenje administrativnog opterećenja i prekomjerno donošenje propisa do čega može doći na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini tijekom prenošenja zakonodavstva EU-a, kako bi se smanjila učestalost izmjene pravila, pojednostavnio i pojasnio jezik koji se koristi i kako bi se uskladili postupci.

2. Nastojati postići ravnotežu između pouzdanosti i jednostavnosti? U tom smislu Parlament smatra kako je potrebno objaviti i provesti plan čiji je cilj postizanje učinkovitije kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020.

3. Nastojati u potpunosti provesti e-koheziju za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima kao i za sve veću uporabu različitih oblika potpore, kao što su jednokratne naknade i paušalno financiranje, od čega će koristi imati svi korisnici?

4. U suradnji s državama članicama uspostaviti i provesti nebirokratski pristup podacima i informacijama koje korisnici trebaju dostaviti u postupku podnošenja zahtjeva i u vezi s izvješćivanjem o financiranju EU-a u okviru dijeljenog upravljanja te potaknuti dijeljenje dobrih praksi?

5. Uspostaviti strukturiran i trajan dijalog s Parlamentom, Odborom regija i drugim dionicima, što je izuzetno važno ne samo radi praćenja postupka pojednostavljenja, već i kako bi Komisija mogla u obzir uzeti prijedloge Parlamenta radi dodatnog pojednostavljenja administrativnih postupaka u financijskom razdoblju 2014. – 2020.? Od toga će koristi imati sve uključene strane.