Procedură : 2015/2772(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000127/2015

Texte depuse :

O-000127/2015 (B8-1103/2015)

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Voturi :

PV 26/11/2015 - 11.8

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 186kWORD 30k
15 octombrie 2015
O-000127/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000127/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

 Subiect: In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020
 Răspuns în plen 

Instituțiile UE au adoptat acțiuni semnificative — prin includerea unor măsuri de simplificare în Regulamentul privind dispozițiile comune și instituirea în cadrul Comisiei a unui Grup la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea simplificării pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru a aborda problema simplificării.

În ciuda acestor eforturi, utilizarea excesivă sau respectarea strictă a formalităților încă împiedică gestionarea eficientă a fondurilor ESI în UE, precum și la nivelul statelor membre și la nivel regional și local.

Având în vedere cele de mai sus, intenționează Comisia:

1. să adopte măsuri îndrăznețe pentru evitarea creării de obstacole și, în cazul în care există astfel de obstacole, să le elimine? Inițiativele și orientările privind simplificarea, bazate pe cele mai bune practici și pe recomandările Grupului la nivel înalt, trebuie să fie partajate cu statele membre și cu regiunile pentru a stimula reducerea sarcinii administrative și a suprareglementării, care pot apărea la nivel național, regional și local în momentul transpunerii legislației UE, pentru a reduce frecvența modificărilor normelor, pentru a simplifica și clarifica limbajul utilizat și pentru a standardiza procedurile.

2. să depună eforturi pentru a atinge un echilibru optim între responsabilitate și simplificare? În acest context, Parlamentul consideră că este nevoie să se publice și să se pună în aplicare o foaie de parcurs cu scopul de a atinge o politică de coeziune pentru perioada 2014-2020 care să fie gestionată mai eficient.

3. să urmărească punerea în aplicare deplină a e-coeziunii în gestionarea fondurilor ESI și utilizarea sporită a diferitelor forme de asistență, cum ar fi sumele forfetare și finanțarea la rate forfetare, care vor aduce avantaje pentru toți beneficiarii?

4. să stabilească și să pună în aplicare, în cooperare cu statele membre, o abordare minimală privind cerințele în materie de date și informații pentru beneficiari în procesul de punere în aplicare și în ceea ce privește raportarea referitoare la fondurile UE în cadrul gestiunii partajate și să încurajeze schimbul de bune practici?

5. să se implice într-un dialog structurat și permanent cu Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și alte părți interesate, care este de o importanță crucială nu doar pentru a monitoriza procesul de simplificare, dar, de asemenea, pentru a-i permite Comisiei să ia în considerare sugestiile făcute de Parlamentul European în vederea optimizării în continuare a procedurilor administrative în perioada financiară 2014-2020? Acest lucru va fi în beneficiul tuturor actorilor.

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate