Парламентарни въпроси
PDF 47kWORD 25k
21 октомври 2015 г.
O-000133/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000133/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE

 Относно: Въздушните удари в болницата Кундуз (Афганистан) и опазването на работещите в хуманитарния сектор

По време на бомбеното нападение в Кундуз – неприемлива трагедия и евентуално военно престъпление – сблъсъкът продължи повече от 30 минути, след като официалните служби на САЩ и НАТО бяха информирани за местоположението на нападението, и работещи в хуманитарния сектор за организацията „Лекари без граници“ (МSF) дадоха живота си, докато помагаха на най-беззащитните и уязвимите на публично място (болница на MSF).

По време на последната месечна сесия в Страсбург членът на Комисията Стилианидес представи бърза оценка на нуждата от допълнителна хуманитарна помощ.

1. След първоначална оценка, какви мерки предлага Комисията:

– за да подобри защитата на работещите в хуманитарния сектор (по-специално осигуряване на безопасен и подходящ хуманитарен достъп и особено чрез адекватни въздухоплавателни хуманитарни услуги);

– за да установи хуманитарен коридор в провинция Кундуз;

– за да гарантира адекватна отчетност относно защитните мерки, както и последващо наблюдение на атаките срещу работещите в хуманитарния сектор?

2. Какви инициативи има готовност да предприеме Комисията, за да гарантира независимо разследване на бомбеното нападение в Кундуз и за да предяви обвинения за загубата на няколко живота и за частичното разрушаване на тази болница?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност