Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 26k
21 Οκτωβρίου 2015
O-000133/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000133/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Αεροπορικές επιθέσεις στο νοσοκομείο της Κουντούζ και προστασία των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα

Στον βομβαρδισμό της Κουντούζ – μια ανεπίτρεπτη τραγωδία και ενδεχομένως έγκλημα πολέμου, δεδομένου ότι ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν επί μισή ώρα αφότου αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν για την ύπαρξη νοσοκομείου στο σημείο αυτό – εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) έχασαν τη ζωή τους ενώ προσέφεραν βοήθεια στα πλέον ευάλωτα και ανήμπορα άτομα σε δημόσιο χώρο (νοσοκομείο της οργάνωσης ΓΧΣ).

Στην προηγούμενη περίοδο συνόδου, ο Επίτροπος Στυλιανίδης εξήγγειλε ταχεία αξιολόγηση των αναγκών για πρόσθετη ανθρωπιστική υποστήριξη.

1. Μετά την πρώτη αξιολόγηση, ποια μέτρα προτείνει η Επιτροπή με στόχο:

– τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα (συγκεκριμένα, την ασφαλή και ενδεδειγμένη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως με τις κατάλληλες αεροπορικές υπηρεσίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα)·

– τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου στην επαρχία Κουντούζ·

– τη διασφάλιση λογοδοσίας για τα μέτρα προστασίας, καθώς και συνεπούς παρακολούθησης των επιθέσεων κατά των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα·

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τον βομβαρδισμό στην Κουντούζ και την άσκηση ποινικής δίωξης για την απώλεια τόσων ζωών και τη μερική καταστροφή του νοσοκομείου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου