Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 24k
21. oktoober 2015
O-000133/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000133/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, fraktsiooni ALDE nimel

 Teema: Õhurünnakud Kunduzi haiglale ja humanitaartöötajate kaitse

Kunduzi pommitamises – mis on lubamatu tragöödia ja võimalik sõjakuritegu, sest õhurünnak kestis veel üle 30 minuti pärast seda, kui USA ja NATO ametnikke oli teavitatud selle asukohast – maksid organisatsiooni Piirideta Arstid (MSF) humanitaartöötajad avalikus ruumis (MSFi haiglas) kõige hapramaid ja haavatavamaid aidates oma eludega.

Viimasel Strasbourgi osaistungjärgul teatas komisjoni liige Stylianides, et hinnatakse kiirelt vajadust täiendava humanitaarabi järele.

1. Milliseid meetmeid pakub komisjon pärast esmast hindamist, et:

– parandada humanitaartöötajate kaitset (eeskätt tagades turvalise ja sobiva juurdepääsu humanitaarabile, eelkõige piisava humanitaarabi lennuteenuse kaudu);

– luua Kunduzi provintsis humanitaarabi koridor;

– tagada kaitsemeetmete eest piisav aruandekohustus ning sellest tulenev humanitaartöötajate vastu suunatud rünnakute jälgimine?

2. Milliseid meetmeid on komisjon valmis võtma, et tagada Kunduzi õhurünnakute sõltumatu uurimine ja esitada kriminaalsüüdistused inimelude kaotuse ja haigla osalise hävitamise eest?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika